Generalforsamling: Bred opbakning til Bæredygtigt Landbrugs kamp mod ufaglig regulering

Gæstende politikere var onsdag eftermiddag med til at ønske tillykke med fødselsdagen til BL – der fik tre nye medlemmer af bestyrelsen samt endnu et æresmedlem

Debat 2

Bæredygtigt Landbrug har 10 år efter foreningens stiftelse medlemmernes fulde opbakning til at fortsætte kampen for en landbrugsregulering, der er både fagligt og juridisk korrekt.

Dét er en af konklusionerne på foreningens generalforsamling på Bygholm Landbrugsskole i Horsens onsdag eftermiddag.

Her var der især udtalt støtte til Bæredygtigt Landbrugs oprør mod de nye efterafgrøder, da formandens og næstformandens beretning blev efterfulgt af en debat blandt de omkring 500 fremmødte.

”Stor ros til bestyrelsen og dens nærmeste faglige rådgivere. Sig nej til de efterafgrøder”, lød det således fra frontfiguren for Agerskovgruppen, Jens Peter Aggesen.

Også medlemmer som Jørn Rasmussen, Jørgen May Jepsen, Niels Storbjerg, Holger Iversen, Niels Lyhne Jensen og Erik Ugilt Hansen – som på vanlig vis langede ud efter såvel embedsmands-bedrag som politiker-svigt – samt politikere som Erik Høgh-Sørensen (DF) skældte ud på efterafgrøder, modeltyranni og klimahysteri og bakkede op om Bæredygtigt Landbrugs linje.

Der var generel tilfredshed med Bæredygtigt Landbrugs forslag om kun at så efterafgrøder, hvor der ikke er vinterafgrøder – et udspil, der dog også fik en enkelt kritisk bemærkning med på vejen i forsamlingen:

”Vi skal ikke selv foreslå en masse – så er vi tilbage i Landbrug & Fødevarer”, mente Claus Jørgensen.

Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede Jørgensen fastslog efterfølgende, at efterafgrøder utvivlsomt er kommet for at blive – men at der skal være fornuft forbundet med lovgivningen. Derfor er BL modstander af de nylige dybt ufaglige efterafgrøde-krav – og foreningen har fundet det nødvendigt at stille konstruktive, alternative forslag, der kan bruges politisk.

”Selv om det er op ad bakke, så føler vi, at det nytter at kæmpe både denne og andre sager. Og lykkes det ikke, så er vi ikke blege for at aktionere eller køre retssager”, fastslog formanden.

BL’s faglige direktør Jørgen Evald Jensen supplerede:

”Vi har længe været plaget af et kvælstof-forskrækket regime men forsøger nu at få mere fokus på bl.a. fosfor. Det er mit håb, at de nye vandområdeplaner bliver lavet mere ordentligt end det, der tidligere er set. Det lykkes os altså generelt at få sat andre pres-faktorer på dagsordenen”, forklarede Jørgen Evald Jensen.

De politiske gæstetalere på dagen var Liberal Alliances partileder Alex Vanopslagh samt Venstres folketingsmedlem og landbrugsordfører Erling Bonnesen. Begge benyttede lejligheden til at ønske Bæredygtigt Landbrug tillykke med 10 års fødselsdagen.

”I er terrieren, der bider sig fast og kommer med skrappe meldinger – og det er der brug for”, lød det fra Erling Bonnesen.

”Jeg sætter pris på det arbejde, I yder – og at I altid insisterer på fagligheden. Det var der mange politikere, som kunne lære noget af”, sagde Alex Vanopslagh.

Alex Vanopslagh scorede nogle points i forsamlingen, da han takkede for invitationen til det, han kaldte ”den største landbrugs-forsamling i Danmark, hvor der ikke gives kørepenge”, og da han benævnte vandplanerne ”miljøets svar på skandalen i Skat”. LA-politikeren forklarede, at både natur, miljø, biodiversitet og klima er vigtige fokuspunkter – men at det er ordentlige rammevilkår og konkurrencedygtige forhold for de producerende erhverv altså også:

”Det giver ingen mening at flytte produktionen ud af landet”, som han formulerede det.

LA har stillet forslag om, at ansvaret for vandløbene flyttes over i Transportministeriet.

”Så kan kommunerne måske få styr på deres vandløb. Her har vi nemlig ikke tillid til Miljø- og Fødevareministeriet”, forklarede Alex Vanopslagh.

Erling Bonnesen fortalte om, hvordan han ofte bliver både buhet af og kaldt kulsort i visse forsamlinger, når han roser dansk landbrug.

”Men jeg er stolt over Landbrugspakken. Og jeg er stolt over at rose jer, der skaber værdi både i landdistrikterne og på stenbroen i København. Landbruget er en vigtig del af opskriften på det succesfulde danske samfund”, sagde han.

”Derfor bør vi fjerne de rigide og umulige regler og få det virkelighedstjek, der kan gøre, at der også fremover kan drives landbrug i Danmark. Der er ikke noget, der hedder enten miljø eller landbrug, det hedder både og”, tilføjede Erling Bonnesen.

Han måtte imidlertid også lægge ører til kritiske bemærkninger fra bl.a. BL-formand Flemming Fuglede Jørgensen og Jens Peter Aggesen om den tidligere miljø- og fødevareminister, den nuværende Venstre-partiformand Jakob Ellemann-Jensen, som mildest talt ikke var særligt populær i landbrugskredse i sin ministertid. Og der var indspark fra salen om nødvendigheden af, at også Venstre ser seriøst på de mange spildevands-overløb.

Niels Bjerre fra Dansk Planteværn klædte efterfølgende forsamlingen på til at tage debatten om pesticider med det omgivende samfund, bl.a. med en masse brugbare tal og fakta.

Han kunne eksempelvis berette, hvordan bekæmpelsesmidlerne gennem årene er blevet voldsomt forbedret – og på underholdende vis fortælle, hvor mange kilo kartofler en voksen mand kan indtage pr. dag, uden at det bliver sundhedsmæssigt betænkeligt i relation til f.eks. glyphosat. Med 70 kg kartofler dagligt får man således mange problemer med alt muligt andet end pesticidrester…

Også Bæredygtigt Landbrugs egne topfolk – direktør Hans Aarestrup, faglig direktør Jørgen Evald Jensen og chefjurist Nikolaj Schulz – havde indlæg fra Bygholm Landbrugsskoles talerstol. Her fik de 500 fremmødte landmænd henholdsvis en status på foreningens aktuelle arbejde, et lynkursus i Vandrammedirektivet og blev klogere på den målrettede kvælstofregulering, der har skabt kravet om ekstra efterafgrøder.

Bæredygtigt Landbrugs regnskab for 2019 viste et overskud i omegnen af en mio. kr., mens regnskabet ventes at gå i nul i indeværende år.

Foreningen fik tre nye bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen:

Ann Louise Worsøe Jørgensen fra Brovst, Jørgen Brønd fra Horsens samt Klaus Aage Bengtson fra Hals.

Bæredygtigt Landbrug fik i øvrigt også et nyt æresmedlem på onsdagens generalforsamling: Knud Jeppesen – der skriver masser af læserbreve, medvirker i populære videoer og også gerne deltager i både radio- og tv-debatter – kan nu kalde sig æresmedlem. Foreningens øvrige æresmedlemmer er Vagn Lundsteen, Jens Peter Aggesen og Erik Ugilt Hansen.

Hovedbudskabet i formand Flemming Fuglede Jørgensens og næstformand Gustav Garth-Grüners beretning kan du læse mere om HER.

På Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside vil du i nærmeste fremtid kunne se og høre videoer med de forskellige indlæg fra generalforsamlings-dagen.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk (tekst) og Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk (foto)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.