DN-præsident manipulerer debatten

Der er både forkerte tal og falske sammenligninger i kronik skrevet af Maria Reumert Gjerding – lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs direktør

Hans Arrestrup

Af Hans Aarestrup, direktør for Bæredygtigt Landbrug

”Trods årtiers advarsler går det den helt forkerte vej for drikkevandet”, skriver præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, i en kronik i Berlingske den 6. februar.

Hun anfører, at der er sket en fordobling i fundet af pesticider i drikkevandet fra 2017 til 2018. Stigningen skulle være fra 33 til 63 procent. Dette er faktuelt forkert.

For det første blander Maria Reumert Gjerding begreberne grundvand og drikkevand sammen. Drikkevand er en del af grundvandet, men det er ikke drikkevandsboringer, hendes tal stammer fra. Det er GRUMO-boringer, hvor man overvåger grundvandet – ikke drikkevandet.

Dernæst sammenligner hun to forskellige datasæt indenfor GRUMO-overvågningen – den operationelle og kontrolovervågningen. Disse kører skiftevist hvert andet år i perioden 2017-2021. Kontrolovervågningen blev gennemført i 2017, og den bruger som udgangspunkt analyser fra alle GRUMO-indtag – det er 1046. Den operationelle overvågning fra 2018 tager kun de steder med, hvor man har mistanke eller viden om, at der vil være fund – 549. Man fokuserer altså på omkring halvdelen og sorterer dermed en lang række indtag uden fund væk.

Derfor vil fundprocenten altid være højere i den operationelle overvågning end i kontrolovervågningen – og derfor kan man aldrig sammenligne to på hinanden følgende år.

(Indlægget er sendt som læserbrev til Berlingske – der imidlertid har afvist at bringe det. Heldigvis er en kemiker kommet til orde i samme sag – og dét indlæg kan du læse via linket HER).

3 kommentarer til “DN-præsident manipulerer debatten”

  1. Carsten Dyhr-Nielsen

    Pas på med at kaste med sten… BL fortæller landbruget kun bruger godkendte pesticider og så skriver MST at der bliver fundet adskillige forskellige ulovlige pesticider i grundvandsboringerne. I får sikkert en invitation til at forklare jer overfor miljøministeren

    1. jørgen pedersen

      Endnu er man dog uskyldig ,indtil andet er bevist, eller??? VI ved jo snart indtil flere gange, at ministeren ikke besidder den højeste viden ang ående sit resortområde, hun er kun udpeget og udnævnt til jobbet og har et bestemt mål at forfølge, nemlig at efterkomme sin arbejdsgivers ønsker. Faglighed er som bekendt ikke et mål at efterleve for diverse røde miljøministre , og samtidig må det fastslås, at det er en fejltagelse, at igen have adskilt miljø- og fødevareministerierne, når det er bekendt, at naturen ikke tager disse forhold i betragtning, herude er det nemlig gammelkendt viden, at naturen indretter sig efter fødevareproducenten og samtidig er det modsatte sør´me tilfældet, nemlig at fødevareproducenter retter sig efter naturen. Hva,ba? I den nærmeste fremtid vil større og større mængder såkaldte fødevarer komme ud af rustfri stålbassiner a la den måde som ex insulin produceres på, så har man sat den sædvanlige mekanisme næste ud af drift, celler deler sig et et styret rum/beholder ve dhjælp af sukker og kalorier og kun affaldsstoffet skal sendes til rensningsanlæg sammen med forbrugerens affaldsstoffer, så har I jo fået den optimale konstruktion og kan få den natur, som man er villig til at betale for igennem diverse tilskudsordninger, her skal ikke tages højde for ex nedbørsmængder eller gødning eller manglende solskin!! Man kunne jo også prøve at dyrke sine egne fødevarer!!!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.