Miljøminister, fej for egen dør – mål nu for kvælstof i hele landet!

Måske er ministerens voldsomme reaktion på de nyeste kvælstoftal et udtryk for, at ministeriets miljøpolitiske korthus for alvor er begyndt at vakle

carsten-søborg-til-hjemmeside

Af Carsten Søborg, næstformand for Jammerbugt Vandløbslaug, Tranumvej 22, Birkelse, 9440 Aabybro

Aarhus Universitet fortjener ros og stor tak for justeringen og nyvurderingen af kvælstoftabet til de marine områder.

I stedet for tak får universitetet på puklen af bl.a. miljøminister Lea Wermelin. Ministeren burde i stedet takke universitetet for rettidig omhu, der er en af grundpillerne i vort demokrati.

Disse fakta findes kun på ministeriets brevpapir

Måske er ministerens voldsomme reaktion blot et udtryk for, at ministeriets miljøpolitiske korthus for alvor er begyndt at vakle? For sådan reagerer og taler man vel kun, når man ikke selv har rent mel i posen! For det har ministeren nemlig ikke. Ministeren ved, at hun sidder med et miljøpolitisk korthus, der kun findes på ministeriets brevpapir og ikke i den virkelige verden.

Ministeren ved eller burde også vide, at målestationer hidtil kun har dækket omkring 60 % af landet. I de senere år er der kommet lidt flere stationer til, men i store dele af landet er der stadig ikke målestationer.

Hvorfor medtages resultater ikke?

Til den umålte del af landet hører landbrugsområderne nordvest for Aalborg med Limfjorden som recipient. Med de seneste talkorrektioner fra universitetet er der stadig ikke rettet op på fejl i og fra dette område.

Det er Miljøministeriet og dermed miljøministeren, der har ansvaret for disse målestationer. Hvorfor medtages resultaterne ikke herfra?

Igennem en del år er der i oplandet nordvest for Aalborg uden styrelsen blevet gennemført en række kvælstofmålinger på landbrugsjord med Limfjorden som recipient.

Tal fremvist for fødevareminister

På mit eget landbrug viser dagligt validerede målinger fra de seneste fire år et kvælstoftab på 6 kg N/ha/år til Limfjorden. Og det er fra marker uden efterafgrøder. Målingerne er udført af Aarhus Universitet. Tallene er blevet fremvist for fødevareminister Mogens Jensen på et stort møde i Åbybro med over 200 tilhørere – uimodsagt.

Ser vi på de N-koncentrationer, der er i vore vandløb med udløb i Limfjorden, eksempelvis Ryå, så er niveauet her meget lavere, end hvad niveauet er i vandløbene syd for fjorden. Alligevel bliver oplandene nord og syd for fjorden stadig slået sammen i den seneste Novana-rapport. Det må der rettes op på – nu.

Målet er skam opfyldt

Med et valideret kvælstoftab på 6 kg N/ha/år til Limfjorden er vi under det niveau, der er målt i vandområdeplanen! Der er ikke mere at komme efter hos os! Vi melder hus forbi – også hvad angår efterafgrøder! Det mål, man har sat for os i landbruget, er jo opfyldt – hvad mere ønsker ministeren?

(Indlægget er også sendt som læserbrev til avisen Nordjyske samt til landbrugspressen, du kan eksempelvis læse Maskinbladets version HER. Skribenten er medlem af Bæredygtigt Landbrug og har sagt god for, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen