Biodiversitet og landbrugsfaglighed går hånd i hånd

Gustav Garth-Grüner svarer kritisk botaniker, som i et læserbrev har sået tvivl om Bæredygtigt Landbrugs faglighed

gustav-garth-grüner

Af Gustav Garth-Grüner, næstformand i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Sandbygård, Glumsø

Kredsformand for Dansk Botanisk Forening Anna Bodil Hald betvivler i en række sjællandske dagblade Landsforeningen Bæredygtigt Landbrugs faglighed. Det gør hun med urette.

Jeg taler ikke om at gødske vildt på alle §3-arealer, som botanikeren anklager mig for – det ville ikke være en fornuftig gødningshusholdning. Vi har bestemt brug for den gødning, der er til rådighed til vore afgrøder. Men hvis Anna Bodil Hald ikke overdriver i sin kritik, er der jo ikke noget at kritisere for.

Jeg advarer imod at forbyde omlægning og gødskning på de §3-arealer, som det foregår i dag. Hvis det sker, vil mange arealer, der i dag bliver omlagt med måske fem til ti års mellemrum og som gødskes i et begrænset omfang, blive uegnede til græsning. Hvis disse arealer ikke afgræsses, vil de springe i krat og skov til skade for de mange blomster og planter, der trives på lysåbne arealer. Og det vil være til skade for biodiversiteten.

Det er en udvikling, som også den socialdemokratiske regering, måske utilsigtet, lægger op til – og så vil §3-områderne for alvor ændre karakter.

Men områderne blev jo netop udpeget som §3-områder, fordi de skulle bibeholdes, som de er. Det, Anna Bodil Hald og regeringen lægger op til, er, at områderne kan gro ud af deres særegenhed – og dermed forsvinder det, der skulle bevares. Og hvad hjælper det hele så?

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse sjællandske medier, bl.a. Sjællandske Næstved, Sjællandske Slagelse samt Frederiksborg Amts Avis).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.