Øko-løgnen lever videre

Der er tale om en ren politisk dagsorden, der intet har med videnskab at gøre, når regeringen vil booste økologien i relation til en klima- og kvælstofindsats, skriver Bæredygtigt Landbrugs faglige rådgiver

Poul Vejby-Sørensen

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro. og ekstern faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

For den seriøse videnskab står det tindrende klart, at økologi er en katastrofe for regeringens klimadagsorden med 70 % begrænsning af CO2 i 2030, fordi økologi har en CO2-udledning, der er 50-70 % højere end god konventionel produktion.

Det står også klart, at kvælstofudledningen er langt, langt større fra økologisk produktion end fra konventionel produktion, selv om ministeriet han en tommelfingerregel om det modsatte.

Endelig står det klart, at økologisk mad ikke er sundere end konventionel. Og det har vi endda fødevareministerens ord for!

Fornemmelsen for “samfundsgoder”

Hvad er der så tilbage til at underbygge en rent politisk dagsorden?

Jo, fornemmelserne og opfattelserne af nogle ”samfundsgoder”. Men disse er overhovedet ikke defineret. Efter mere end 30 år på finansloven handler økologi stadig om ”fugle på taget”:

En central rapport – kaldet en vidensyntese, ”Økologiens betydning for samfundsgoder”, skriver bl.a.: ”Hvis økologisk landbrug i højere grad kommer til at leve op til de økologiske principper, er der et stort potentiale for et væsentligt større bidrag til nogle af de samfundsgoder, hvor økologien i dag ikke har nogen effekt eller kun ringe eller negativ effekt, f.eks. inden for klima, energi- og ressourceeffektivitet”.

Altså hvis økologien kommer til at leve op til økologiske principper (læs: det gør den ikke i dag), er der et stort potentiale for et bidrag til samfundsgoder, mens økologien i dag har negativ eller ingen effekt på f.eks. klima, energi- og ressourceeffektivitet.

Svagere kan det ikke formuleres. Men det kan heller ikke formuleres stærkere, for det er der ikke dækning for.

Konstrueret slogan

Partierne bag aftalen har opgivet at underbygge deres politik med saglig information. I stedet er man enige om et konstrueret slogan om, at ”økologi bidrager til en lang række af samfundsgoder”.

Aftaleparterne ønsker derfor som udgangspunkt at fordoble det økologiske areal, eksporten af økologi og danskernes forbrug af økologi i 2030.

Derfor er det bl.a. aftalt, at alle de landmænd, som ønsker at overgå til økologisk drift, skal have mulighed for at søge om tilskud, og at der gives tilsagn til økologisk arealtilskud inklusiv omlægningsstøtte til alle kvalificerede ansøgere i 2020.

Vanvittigt fødevareinitiativ

Initiativet er rablende vanvittigt og overgås kun af Stalins katastrofale fødevarepolitik med Lysenko som hovedarkitekt. Denne forbrydelse mod videnskaben og det sovjetiske folk kostede millioner af menneskeliv.

Men aftaleparterne går videre: De er enige om, at der skal afsættes yderligere 10 mio. kr. i 2020 til Fonden for Økologisk Landbrug og derved bidrage til forbedrede udviklingsmuligheder og konkurrenceevne for økologiske landbrug. Ligesom der øremærkes 20 mio. kr. til en særlig pulje til økologer på ordningen for tilskud til modernisering af kvægstalde under Landdistriktsprogrammet, der i 2020 er på i alt 85 mio. kr.

Meningsløs fødselshjælp i tre årtier

Det er overraskende, at aftaleparterne har fundet på at bruge betegnelsen ”konkurrenceevne”, da netop dette begreb aldrig har interesseret arkitekterne bag økologi: De har i stedet satset på tilskud til etablering, tilskud til produktion og tilskud til afsætning af økologisk produktion kombineret med økologisk tvangsbespisning af børn og ældre i offentlige institutioner.

Økologisk produktion har fået fødselshjælp i tre årtier og fungerer stadig ikke uden for kuvøsen. Derfor forbliver økologien på støtte og et fundament af alternative holdninger.

5 kommentarer til “Øko-løgnen lever videre”

  1. Takket være, eller er det på trods af Poul Vejby-Sørensen, Stalin og Lysenko (rækkefølgen er ikke prioriteret) at løgnehistorierne om økologi er næsten ukendte udenfor den meget lille flok af radikaliserede og krænkelsesparate konventionelle avlere. Hvad værre er at det fortrinsvis er mænd over pensionsalderen der er motiverede til at tror på usandheder om konkurrenterne. De unge er sværere at snyde.

   Bæredygtigt Landbrug er med sit, i forhold til missionen atypiske, for ikke at sige hysterisk morsomme navn, og sin skingre let gennemskuelige konspiration, den hovedmistænkte for at vende forbrugerne væk fra konventionelle og over til økologiske fødevare. Det skal BL have tak for.

   1. @Ivan Pedersen
    Det er den største del der ikke er korrekt. Det går allerede galt i overskriften. Kunne du forestille dig en overskrift der lyder: Konventionelt landbrugs løgn lever videre? Nej vel! Det ville være lige så forkert.

    Følgende er også forkert: For den seriøse videnskab står det tindrende klart, at økologi er en katastrofe for regeringens klimadagsorden.
    Det er ikke resultatet af seriøs videnskab men derimod en personlig udlægning af et selvvalgt scenarie.

    Det er også faktuelt forkert når det lyder sådan: Endelig står det klart, at økologisk mad ikke er sundere end konventionel. Det er ikke dokumenteret ved 30årrige dobbelte blindforsøg. Det har ikke noget med videnskab at gøre når fødevareministeren, for at få fred siger ja til at økologisk mad ikke er sundere. Også han skal vælge sine kampe med omtanke.

    Fortsæt gerne selv med at gennemgå resten af artiklen, der er nok at tage fat på.
    Regn med det kræver en lille smule mere end almindeligt kendskab til tekstanalyse for at dechifrere den store portion manipulation og demagogi som den gode hr cand.agro. Poul Vejby-Sørensen tilsyneladende kan ryste ud af ærmerne på kommando.

    Det forekommer ofte at de aller mest videnbaserede ganske overvældes af følelser når de skal karakterisere den lille økologiske, succesfulde og vellidte del af fødevareproduktionen.

  1. Pouls indlæg indeholder en stribe påstande som han ikke dokumenterer. Det kan ikke være læsernes opgave at dokumentere at han eventuelt har uret, Poul må selv gøre forarbejdet og fremlægge dokumentation for sine meget ensidige angreb på et erhverv han ikke bryder dig om i stedet for bare at slå om dig med mærkværdige beskyldninger hentet fra antikommunismens bedagede lager af hysterisk propaganda. Men BæL har ikke for vane at fremlægge dokumentation for dets påstande, organisationen taler tilsyneladende til en flok medløbere og klakører der ikke kerer sig om den slags. I stedet forlanger de at andre skal fremlægge dokumentation for at BæL har uret. Dokumentation? Se ovenfor.

   Iøvrigt er det morsomt at Poul brokker sig over at økologisk brug får tilskud. Er det ikke netop det konventionelt landbrug har fået i en menneskealder?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen