Mangelfuld information om landbrugets klimaregnskab

Modelberegninger vedrørende udslippet af klimagasser er helt ubrugelige, lyder det fra tænketanken Growz

bygmark i august 19 (1)

Politikerne på Christiansborg får ikke den fulde sandhed om landbrugets bidrag til udslippet af klimagasser, hvis de kun støtter sig til de modelberegninger, som man laver på eksempelvis Aarhus Universitet. Det fremgår af en artikel på www.indblik.net.

Modellerne fortæller, at 1 % af den kvælstof, der spredes som gødning på marken, bliver til lattergas, der betragtes som en farlig klimagas.

Usikkerheden er på 100 %

Direktør af tænketanken for det grønne erhverv, Growz, cand.hort. og ph.d. Allan Holm Nielsen, gør opmærksom på, at usikkerheden vedrørende den ene procent lattergas er +/-100 % (det siger model-forskerne selv) – altså så stor, at tallet nærmest ikke kan bruges til noget.

Modellen tager heller ikke hensyn til nogle af de mange metoder, som landbruget i dag i praksis bruger til at minimere kvælstoftab og lattergas-udledning, f.eks. forsuring af gylle, splitgødskning, placering af handelsgødningen (via GPS) samt bladgødning.

Hvad med pløjefri dyrkning og økologi?

Modellerne tager heller ikke hensyn til, at f.eks. pløjefri dyrkning medfører CO2-binding i jorden og dermed mindre klima-belastning – ligesom man ignorerer økologernes øgede pløjning, der trækker i modsat retning af pløjefri dyrkning og medfører øget CO2-udledning.

Du kan læse hele artiklen HER.

Hjemmesiden Indblik.net sætter dagligt fokus på blandt andet det offentliges anvendelse af skatteborgernes penge, den enkelte borgers frihed i forhold til stat og kommune, årsagen til klimaforandringerne, det private erhvervsliv som selve grundlaget for velfærdsstaten – samt på målinger/følelser i relation til regulering af landbruget.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.