Beder-boringer har fået vandværkspesticider

Aarhus Kommune ønsker at få et boringsnært beskyttelsesområde i Beder - men disse boringer var utætte og blev behandlet med Prefix af vandværket...

Beder skole med markering af boring

Et af efterårets store slagsmål mellem landmænd og vandværker har udspring i den østjyske by Beder.

En retssag er på vej om, hvorvidt det er i orden, at Aarhus Kommune har besluttet at lave boringsnære beskyttelseszoner omkring boringerne ved byen.

Men som Aarhus Vand har indrømmet i et interview med Bæredygtigt Landbrug, har de brugt pesticidet Prefix på næsten samtlige boringer tilbage i 1990’erne. En gennemgang af boringerne viser, at de er boret i perioden 1961 til 1970, bortset fra en enkelt fra 1993 og to fra 2000. Det vil altså sige, at næsten alle er blevet pesticid-behandlet af Aarhus Vand selv. Der er fundet BAM, nedbrydningsstoffet fra Prefix, i to af de nuværende 14 boringer, der hører under Beder Vandværk.

De tre sløjfede boringer havde intet med landbrugsjord at gøre

Udover disse boringer er der tre boringer, der blev sløjfet i slutningen af 1990’erne på grund af pesticider. Alle tre var beliggende under selve Beder by – ikke under landbrugsjord eller i nærheden af gårde. To af disse blev ifølge Aarhus Vand sløjfet netop på grund af BAM.

I den tredje boring fandt man ifølge Aarhus Vand stoffet dichlorprop. Dette er aktivstoffet i blandt andet plænerens. Boringen lå i en græsplæne på den kommunale Beder Skole, og ifølge et notat udarbejdet af Aarhus Vand i 1999 var boringen utæt. Aarhus Vand forsøgte at få boringen repareret, men da dette mislykkedes, sløjfede man boringen.

Så de eneste vandværksboringer, der er sløjfet i Beder-området, er altså sløjfet med et indhold af det pesticid, som Aarhus Vand selv har brugt på vandværksarealerne, eller som er beliggende i en kommunal græsplæne.

Undersøgelse bekræfter vandværkspesticider

At der blev brugt Prefix eller andre pesticider blev bekræftet af en undersøgelse foretaget af Dansk Geofysik i samarbejde med Aarhus Vand. I magasinet ”Vandteknik” var der i 1998 en artikel om denne undersøgelse – ”Boringer som transportvej for pesticider”. Den gennemgår undersøgelser af boringerne i Beder (vi kan ikke vise denne artikel af copyright-hensyn). ”Vandteknik” blev udgivet af Danske Vandværkers Forening, der i dag hedder DANVA.

Notatet fra DANVA’s magasin fortæller, at det blev fundet pesticider i overjorden ved boringerne. Dette er et sikkert tegn på brug af pesticider. Det fremgår også, at der er indikationer på, at det er gennem boringerne, at der er sket en forurening af vandet i Beder. Det drejer sig vel at mærke ikke om den boring, som gik i stykker, men de to, som blev sløjfet på grund af BAM.

Dét siger notatet

Der står blandt andet:

”Manglende bentonitforseglinger og huller i forerøret kan resultere i forureninger af det oppumpede vand, selvom der ikke er betydelige forureninger i selve grundvandsmagasinet, og selvom der er betydelige lagtykkelser af beskyttende moræneler”, fremgår det af notatet, der altså er lavet af Dansk Geofysik i samarbejde med en ansat hos Aarhus Vand.

Undersøgelsen bygger på konkrete videoinspektioner og analyser af vandet. I notatet står:

”Det er et markant træk, at vandet i flere tilfælde er for gammelt til, at der skulle kunne findes pesticider i vandet. Dette antyder, at der kan være sket en opblanding af det gamle, måske uforurenede vand i grundvandsmagasinet med yngre, kraftigt pesticidforurenet vand fra de overfladenære lag med boringen selv som transportvej”.

Notatet er ikke entydigt i, at det kun kan være gennem de utætte boringer, der er en transportvej. Den lagde op til flere undersøgelser.

Læs de tidligere artikler om sagen HER og HER.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen