Se videoen: Så ulækkert er spildevandsslammet til Guldborgsund

BL-medlem Jørn Rasmussen har optaget udledning af spildevand – og unge knægte, som forsøger at bade i det…

joernrasmussen

“Det er landbrugets skyld!”

Sætningen er sagt og skrevet utallige gange – men mon ikke miljøbevidste politikere og meningsdannere i stedet burde kaste et kritisk blik på de kommunale rensningsanlæg?

Det sydsjællandske medlem af Bæredygtigt Landbrug, Jørn Rasmussen, har med en ny video sat fokus på det såkaldt ”rensede” spildevand, der via Tingsted Å udledes til Guldborgsund via et stort renseanlæg. Spildevandet når også et aflangt kajanlæg – hvor et par ungersvende tager sig et bad. Og som det bliver sagt i videoen: Efter dét bad trænger man vist til et bad…

“Det er kun takket være sandfanget, at det forurenede vand overhovedet kan ses – sådan et burde være udfor samtlige rensningsanlæg. Normalt ser man jo ikke slammet så tydeligt andre steder, hvor det er skjult, fordi det udledes via store rør til strømfyldte farvande”, forklarer Jørn Rasmussen til Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside om videoen.

Video-producenten fra Vordingborg er i øvrigt ikke uden humor. Bemærk, hvordan Jørn Rasmussen har ladet to flove hunde spille de sidste roller i filmen.

Du kan se videoen via linket HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

3 kommentarer til “Se videoen: Så ulækkert er spildevandsslammet til Guldborgsund”

 1. Jeg kan så supplere op på skandalen.

  Guldborgsund Kommune har kloakeret ca 2600 ejendomme i det åbne land uden at have haft en udledningstilladelse til det. Man har krævet godkendte nedsivningsanlæg nedlagt fordi, at områder er udlagt til kloakopland med tvangs-tilslutning til det omhandlende renseanlæg.

  Forsyningen som er et u-myndigt selskab, har styret kloakeringen egenrådigt og har erklæret privat tinglyst kloaknet for offentligt ejet, for at stoppe et privat tiltag til at lave pilerense anlæg for en hel landsby.

  Når man så meddeler kommunen som er myndighed, at der foreligger en fejl er svaret såmen bare : Det er noget forsyningen har bestemt. Et forsøg med at tilslutte det kommunale tryksatte system op på et pileanlæg til sort spildevand, fik de også stoppet. Her skriver borgmesteren at forsyningen ikke vil tillade det, men åbenbart vil han gerne tillade at slammet pumpes ud i havet fra det renseanlæg som ikke kan følge med når det regner.

  Kommunen har egenrådigt bevilliget sig selv en permanent dobbelt overtrædelse af deres egen udledningstilladelse, også selvom at miljøstyrelsen har udstedt en indskærpelse for at de skal overholde sin udledningstilladelse.

  Omvendt så har miljøstyrelsen godkendt en udledningstilladelse hvori der står at den givne dispensation, hvorfor gør de det når at skrivebordet overfor netop har lavet en indskærpelse.

  Indberetninger om overløb fra Nykøbing har været manglende i PULS databasen for årene 2014-2016. Det er jo meget vigtigt at alle data bliver indberettet, den manglede indberetning vil jo automatisk flytte kvælstof belastning over på landbrugets skuldre.

  Forsyningens direktør har ved borgermøder siddet og pralet med den store PE kapacitet, dengang var den 57000 PE, men i de nye udledningstilladelse er den nede på ca 44000 PE såvidt jeg husker, hvorfor er det pludseligt nedjusteret når direktøren har meddelt at der var masser af LEDIG kapacitet på anlægget.

  Der er store overløb, i årets første 3 måneder har der været ca 70000 m3 overløb, forsyningen har dog indset at der må gøres noget og de planlægger at lave et buffer bassin, men det bliver for lille ud fra overløbsrapporterne, fra årets 3 første måneder har der været 6 overløb større end 5000 m3, tilladelsen siger 5 ÅRLIGE overløb, så det er for lille og det ved miljøstyrelsen også godt !!!!

  Og hvem siger at det ikke regner f.eks 3 dage i træk, bufferbassinet er jo ikke tomt hver gang urets visere passerer kl. 23.59.

  Den politiske formand har udsendt nyhedsbrev om årsagen til at der lugter af lort på Slotsbryggen, det er pga. rådnede blade i vandet siger han, utrolig at de kan få lov til at udmelde sådan noget fordrejet miljøsvineri og hvorfor griber embedslægen slet ikke ind pga. sygdoms-smittefare, nok fordi at det er kommunen selv som sidder på den post.

  Det bliver endnu værre….. slammet fylder havnebassinet op og på et tidspunkt var de nede på 0,75 meters frigang, så slammet “fra de rådne blade” skulle jo fjernes. Der blev ansøgt om en klaptilladelse af kommunen som i første omgang blev afvist af miljø klagenævnet pga. en klage, men efter en forhandling med Danmarks Naturfredningsnævn indgik man et forlig : hvis at det blev klappet i vinter perioden hvor at den krævede ilt ville gøre mindste skade og max 2000 m3/år, så var det ok. Man fik også lige skrevet at det var indkommende havmateriale (som jeg forstår som materialet sand) der skulle klappes, så var det jo bare tale om at flytte “noget” fra havet fra det ene sted til det andet, tillige skrev man at kvantummet var meget lille i.fht. klapning af materiale fra etableringen af den kommende Storstrømsbro. Billederne viser jo tydeligt at det ikke er sand men slam, som der også står i diverse rapporter som miljø klagenævnet har ignoreret, i og med at der blev indsendt en ny ansøgning (uden at jeg som klager blev oplyst om det), så fik den nye ansøgning ingen indsigelser og kunne køres lige igennem systemet. Jeg har for et par timer siden indsendt en mail til miljøstyrelsen hvori jeg gør dem opmærksom på uligheden imellem sort slam og indtrængende sand.

  Jeg har også en mail fra forsyningens chef som oplyser at det brune vand man ser på video’en er ophvivlet bundmateriale fra Tingsted Å og når man så kikker på den video Jørn har lagt op, så ser man jo tydeligt at vandet nærmerst er stillestående i å’en og den brune farve stammer fra renseanlægget.

  Den sidste og allerværste er at miljø klage nævnet har afvist min klage over renseanlæggets nye udledningstilladelse, med begrundelsen at jeg bor for langt væk fra renseanlægget for at kunne klage, men ikke langt nok væk for at kræve mit spildevand, som ellers udledes til en kunstig afvandingskanal udenfor vandplanen/indsatsprogram + statens miljøgis udskrift om at kanalen holder sin målsætning, men jeg ville selv etablere et pileanlæg uden udledning/nedsivning for tage min del af ansvaret for et renere vandmiljø men det har endnu ikke fået lov til.

  Forsyningen er blevet politianmeldt, men politiet gør intet selvom at jeg har indsendt et dokument hvori kommunen selv tilstår at udledningstilladelsen ikke er overholdt.

 2. Der må vel være kommunalpolitikere som kan tvinge borgmesteren og hans svende – og politiet – til at gå ind i debatten og kommentere på situationen. Hvorfor sker det ikke?

  Hvad siger Ann (Busch (Alt), Else Marie Langballe (SF), Bo Manderup (V), Carsten Olsen (S), Daniel Irvold (C)? Der må da være nogle af de folkevalgte der svarer på sprøgsmål.

 3. En opfordring til dem, der oplever miljøsvineriet:
  Ved overløb af urenset spildevand/og ved store regnskyl ud i vandløb mv, så tag nu prøver efter foreskrifterne, film det og dokumenter det incl. vitterlighedsvidne og få analyseret prøverne på et anerkendt laboratorium. Og lad resultaterne gå ud i de offentlige medier

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen