Landbruget udleder ikke blot CO2 – landbruget optager også CO2!

Landbrug & Fødevarers politik kan i sidste ende medvirke til at nedsætte den danske landbrugsproduktion - lyder det fra landmand Poul Erik Bjerg

høst hvede august 19 - 7

Af Poul Erik Bjerg, landmand, “Dybdalgård”, Højensgårdsvej 25, 9493 Saltum

“Planter indånder om dagen og udånder om natten. Gennem bladenes og stænglernes grønkorn optages energi fra solens elektromagnetiske lysstråler. Denne energioptagelse muliggør plantens vækst, som sker gennem optagelse af kulstof fra atmosfærens CO2”.

Dette er et uddrag fra en lærebog fra 4. klasse. Omsat til forståelige tal angående landbrug, betyder det, at en hektar hvede ved otte ton i udbytte optager cirka 17 ton CO2 i vækstsæsonen. Roer, græs, majs og kartofler kan under gode forhold optage over 25 ton CO2 pr. hektar. Hvis vi sammentæller de forskellige dyrkede afgrøder, vil man komme frem til, at dansk landbrugs afgrøder optager ikke under 35 mio. tons CO2 årligt. Men disse 35 mio. tons godskrives landbruget ikke for, da CO2 igen udledes, når afgrøderne fortæres af dyr eller mennesker eller anvendes til energiformål. Dansk landbrug “løfter” altså CO2-udledningen fra forbrugere i ind- og udland, der spiser den producerede mad. Landbruget godskrives heller ikke for de to til tre mio. tons CO2, der via biobrændsel fortrænger fossilt brændsel.

Urigtige beskyldninger

På trods heraf bliver landbruget fra officielt hold beskyldt for at stå for cirka 20 procent af Danmarks klimagas-udledning. Dette tal er specificeret således:

Forbrug af diesel til markarbejde m.v. – 1,3 mio. tons CO2 årligt.

Metan fra vore husdyr – omregnet til 4 mio. tons CO2 årligt.

Lattergas, som man mener, der opstår, når vi udbringer N til vore marker – omregnet til 6 mio. tons CO2 årligt.

Måling og modeller

Det er kun forbrug af diesel, der kan måles, mens udslip fra metan og lattergas er modelberegnet. Og angående lattergas er computermodellerne nok ikke bedre end dem for udvaskning af kvælstof, der jo som bekendt viser over det dobbelte af, hvad der måles.

Statens forsøgsstation i Foulum har forsøgt at måle udslippet af lattergas og er kommet frem til, at det kun er lidt over halvdelen af den beregnede lattergas-udledning. Men, som de skriver i beretningen, er det meget arbejdskrævende, da de så altid skal være ude i marken. Dette er naturligvis et problem for ansatte på Foulum/Aarhus Universitet, da de ansatte jo netop har valgt deres boglige uddannelse for at kunne sidde inde på et kontor!

Bedrifterne trues

Så kære Anne Arhnung (direktør i Landbrug & Fødevarer, red.), nu kan du gå til forhandling med regeringen om landbrugets klimagas-udledning, der er cirka 30 procent mindre end de officielle tal.

Du kan ligeledes frigøre dig fra Landbrug & Fødevarers 12-punkts-plan, hvor det ene forslag er mere vidtløftigt end det andet.

Du kan frigøre dig for Merrilds “aftale” med Danmarks Naturfredningsforening om at ville ødelægge 100.000 hektar agerjord (Merrild kan jo i øvrigt kun love at udtage sine egne arealer).

Du kan gå til klimaforskere og politikere, til direktørerne i Arla og Danish Crown og til dine ansatte på Axelborg og fortælle om deres glemte lærdom fra 4. klasse. Det må være en fantastisk meddelelse at give – at landbruget ikke er udleder af CO2, men netto-optager af CO2.

Jeg vil gøre dig opmærksom på, at hvis ikke du bruger den glemte lærdom fra 4. klasse, vil du medvirke til at nedsætte den danske landbrugsproduktion – drastisk – bringe danske landbrugsfamilier ud i håbløse investeringer og i sidste ende true deres landbrugsbedrifter.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i avisen Effektivt Landbrug, dén version kan du læse HER. Skribenten er medlem af Bæredygtigt Landbrug og har sagt god for, at teksten ligeledes gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

2 kommentarer til “Landbruget udleder ikke blot CO2 – landbruget optager også CO2!”

 1. Jo Der er en lille detalje , når vi ser bort fra energidelen , så er landbrugets påståede klimaaftryk , primært relateret , til noget der handler om gødning – hvad er det lige der sker med co2 optaget , hvis der ikke køres gylle eller kunstgødning ud ?

 2. Kim Pilgaard Kristensen

  Ja, landbruget optager en betydelig mængde CO2 som omdannes til afgrøder. Det bør man ganske rigtigt tage højde for, ellers kan man (politikkerne) komme til at tage forkerte beslutninger.

  Et tankeeksperiment, man nedlægger landbruget i Danmark og planter skov i stedet. CO2 optages i træerne så længe træerne vokser, men træerne vokser ikke ind i himlen, så på et tidspunkt kommer skovene i ligevægt, hvor CO2 optagelse i træerne modsvares af forrådnelse af nedfaldne blade og gammelt træ. Ved forrådnelsesprocesserne i skovene dannes også metan og dinitrogenoxid (lattergas). Alt imens skovene vokser skal der importeres fødevarer, som er dyrket i andre lande, men skal nu fragtes til Danmark, fordi vi mennesker skal nu en gang have noget at spise. Biobrændstof bliver heller ikke produceret etc., så forbruget af fossilt brændstof vil stige. Set i det perspektiv er CO2 reduktionen ved nedlæggelse af landbruget langt mindre end de 20%.

  Med hensyn til metan, så nedbrydes metan til CO2 (metanen fra landbruget er forøvrigt dannet af planter ved optagelse af CO2 fra luften). Halveringstiden af metan er omkring 12 år, det lyder langsomt, men det bidrager til en betydelig årlig omdannelse af CH4 til CO2.

  Den virkelige store synder i CO2 udledning er afbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie og gas. Der er en årlig produktion af olie fra den danske del af Nordsøen på ca. 7-8 millioner m3 olie om året. Der skal godt nok udvides en del skov årligt for at modsvare afbrændingen af den olie. For alt kul, olie og gas som udvindes ender på et eller andet tidspunkt som CO2.

  Kim Pilgaard Kristensen

  Civilingeniør i Kemi, hvor jeg har arbejdet i olie og gas industrien siden 1992.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.