Iltsvind: Lyt til faglighed – ikke følelser

Kvælstof-begrænsninger på dyrkningsfladen vil ikke afhjælpe iltsvindet i eksempelvis Faaborg Fjord, understreger Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør

jørgen-evald-jensen-nærbillede-grøn-baggrund-1000-px

Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør, Bæredygtigt Landbrug, Vandværksvej 28, 9800 Hjørring

Den nye miljøminister Lea Wermelin (S) udtaler om den iltsvindsramte Faaborg Fjord, at landbruget skal udlede mindre kvælstof.

Må jeg opfordre ministeren og alle andre politikere til at lytte til faglighed fremfor følelser:

Den ypperste forskning fortæller os, at det ikke er mængden af gødning, der er afgørende for udvaskning og udledning af kvælstof. Derfor nytter det meget lidt at foretage kvælstof-begrænsninger på dyrkningsfladen.

Kun en brøkdel af kvælstoffet i farvandene stammer fra os selv

Derudover ved vi fra den uafhængige, internationale rådgivnings- og forskningsorganisation Dansk Hydraulisk Institut (DHI), at kun en brøkdel af kvælstofindholdet i de indre danske farvande stammer fra Danmark, endnu mindre fra landbruget. Dansk landbrugsdrift har eksempelvis en mikroskopisk påvirkning af Østersøen – der til gengæld i stor stil belaster Faaborg Fjord.

Afvent dog den store udredning

De danske universiteter og DHI er i fuld gang med at se på, hvor der kan sættes mere målrettet ind i forhold til iltsvinds-problematikken. Indenfor et års tid er vi alle sammen meget klogere på beregninger på målbelastninger af såvel kvælstof som fosfor.

Dét udredningsarbejde bør afventes, inden den ansvarlige minister og andre folkevalgte helt uberettiget gør ét erhverv til syndebuk.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse medier).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.