Love skal ikke håndhæves med vurderinger

Landbrugsstyrelsens heksejagt på danske landbrugsfamilier harmonerer dårligt med ånden i Landbrugspakken fra 2015, skriver Bæredygtigt Landbrugs tidligere direktør, Vagn Lundsteen

dommerhammer

Af Vagn Lundsteen, tidligere direktør i Bæredygtigt Landbrug, planteavlsrådgiver og direktør, AgroPro

Landbrugspakken fra 2015 er stadig gældende. Blandt mange punkter er der lagt op til en hurtigere og mere lempelig kontrol på fødevare- og landbrugsområdet, med en grad af dialog.

Alligevel oplever landbrugsfamilier og konsulenter for øjeblikket en stærkt forøget kontrol med blandt andet harmoni- og gødningsregler. De opleves af os, som hjælper vore kunder, som en aggressiv kontrol, uden dialog og uden mulighed for dialog omkring forholdene, som ofte er af bagatellignende karakter. Men som alligevel bliver mødt med bøder, polititilhold, retssager og krav om krydsoverensstemmelse.

Sådan lyder teksten

Herunder er teksten udtaget fra Landbrugspakken:

”3.4 Kontrolstrategi for fødevare- og landbrugsområdet

En ny kontrolstrategi skal skabe nye rammer for kontrollen på fødevare- og landbrugsområdet, baseret på dialog, ansvar og tillid. Kontrolstrategien skal sikre, at fremtidens kontrol på fødevare- og landbrugsområdet er i stand til at agere hurtigt, effektivt og ensartet, og at kontrollen samtidig har forståelse for de udfordringer, som virksomheder, fiskere og landbrug står overfor. Ligesom den skal fremme bedre regelefterlevelse gennem fælles forståelse for regler og tilsyn samt give erhvervet de bedste betingelser for at vælge smarte og attraktive løsninger.

Arbejdet med udviklingen af kontrolstrategien vil have Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger som omdrejningspunkt, og skal granske om kontrollen på fødevare- og landbrugsområdet kan gøres smartere, mere omkostningseffektivt og mindske de administrative byrder. Kontrolstrategien skal udformes under hensyntagen til gældende EU-regler på området”.

Regelrytteri

Den heksejagt, som landbrugsfamilier og deres rådgivere oplever for tiden, er i strid uoverensstemmelse med ånden i punkt 3.4. Kontrollen er hverken smidig eller gennem fælles forståelse. Det er regelrytteri af værste slags, uden hensyntagen til konsekvenserne for landbrugsfamilien, på trods af bagateloverskridelser. Svartider på høringsbreve er ofte på 2-4 år, uden mellemliggende kommunikation. Landmænd bliver politianmeldt for ligegyldige overskridelser, hvor der f.eks. mangler et kryds i indberetning.

Når der spørges til hjemmel, sendes bare en henvisning til en lov og ikke til afsnittet, hvor hjemmel er beskrevet. De fleste argumenter bliver afvist med: ”Styrelsen har vurderet at…”

Love skal ikke håndhæves med vurderinger. Love skal udføres på baggrund af hjemmel og klare lovtekster.

Jeg har gjort direktør i Landbrugsstyrelsen, Jette Petersen, opmærksom på dette. Hvilket burde have været grundlag for ændret adfærd og bedre dialog. Desværre er jeg blevet svaret i samme arrogante tone.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i bl.a. avisen Effektivt Landbrug. Skribenten har sagt god for, at teksten ligeledes bringes på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.