Eva Kjer Hansen vil øge kontrollen med EU-politikken

Udspil fra Europaudvalgets nye formand om at flytte behandlingen af regeringens EU-politik til folketingssalen vil også kunne komme landbrugserhvervet til gode

eu-flag

Hun var en populær miljø- og fødevareminister i landbruget, og Eva Kjer Hansen bliver næppe mindre populær nu.

Den nye formand for Europaudvalget i Folketinget vil således øge kontrollen med EU-politikken – hvilket mange landmænd med garanti vil bifalde med tanke på bl.a. årtiers danske overimplementering af EU-regler.

Eva Kjer Hansen udtaler således til hjemmesiden www.indblik.net, at Europaudvalget ikke længere fungerer optimalt som kontrollant og medspiller i varetagelsen af den danske EU-politik. Hun mener, at man bør nytænke den proces, der skal sikre, at de folkevalgte danske politikere får indflydelse og medejerskab til de danske positioner, når der forhandles lovgivning i EU.

Grundigere sagsbehandling ønskes

Meldingen kommer efter kritik fra det europæiske studie Representative Democracy in Europe – der eksempelvis konkluderer, at Europaudvalget kommer for sent ind i processen i en fjerdedel af sagerne. Den politiske kontrol er generelt langt fra god nok, lyder det.

Står det til Eva Kjer Hansen, bør behandlingen af regeringens EU-politik flyttes til folketingssalen.

”Det vil sikre en noget bredere debat, sagerne ville sandsynligvis blive behandlet grundigere og formentlig føre til, at den danske indflydelse på EU-reglerne blev større”, lyder det fra Eva Kjer Hansen.

Vigtigere lovgivning end den på Christiansborg

”Alene det at ordførerne skal forelægge sagerne på gruppemøderne, vil være et fremskridt. Derudover er det helt klart, at fagudvalgene skal inddrages i behandlingen af sagerne på deres område. Mandatgivningen til regeringen skal ske i fagudvalgene, og når man kombinerer fagligheden med drøftelserne i folketingssalen, vil vi tvinge folketingsmedlemmerne til at forholde sig til en lovgivning, som de i dag overgiver til andre – men som i praksis fylder mere end den lovgivning, de selv arbejder med i Folketinget”, siger hun.

Du kan læse hele artiklen på www.indblik.net via linket HER.

Indblik.net sætter fokus på blandt andet det offentliges anvendelse af skatteborgernes penge, den enkelte borgers frihed i forhold til stat og kommune, årsagen til klimaforandringerne, det private erhvervsliv som selve grundlaget for velfærdsstaten – samt på målinger/følelser i relation til regulering af landbruget.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.