Spildevand: Erling Bonnesen fastholder presset på ny miljøminister

Det er vigtigt at få afklaret omfanget af udledningerne af spildevand til vandmiljøet forud for planlægningen af de næste vandmiljøplaner, lyder det fra Venstres miljø- og fødevareordfører

bonnesen2-eksp

Venstres miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen lægger fortsat pres på den nye miljøminister Lea Wermelin (S) ovenpå de seneste ugers polemik omkring spildevands-udledninger.

Han har nu stillet yderligere fire spørgsmål til miljøministeren – og bebuder, at endnu flere kan være undervejs:

Virkelighedens fakta på bordet, tak!

”Virkelighedens fakta skal på bordet”, siger Erling Bonnesen til Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside.

”Det er vigtigt at få afklaret omfanget af udledningerne af spildevand til vandmiljøet forud for planlægningen af de næste vandmiljøplaner”, understreger Venstre-manden.

Det spørges ministeren om

Lea Wermelin er af Erling Bonnesen blevet bedt om at redegøre for den faktiske aktuelle tilstand og status for vandmiljøet i såvel Stege Nor, Odense Fjord og Limfjorden – samt for omfanget af den faktiske påvirkning af vandmiljøtilstanden fra udledninger fra spildevandsområdet, herunder eventuelle overløb fra spildevandssystemerne og overløbsbassiner, der resulterer i udledning af mere eller mindre urenset spildevand til disse områder.

Derudover bedes miljøministeren redegøre for, hvordan hun vil sikre, at forberedelserne og planlægningen af de næste vandmiljøplaner – herunder vandplaner der senere skal indsendes til EU i henhold til EU’s vandrammedirektiv – sker på baggrund af den faktiske aktuelle tilstand i vandmiljøet.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

1 kommentar til “Spildevand: Erling Bonnesen fastholder presset på ny miljøminister”

  1. Få undersøgt om der kan leve fisk i den væske fra rensningsanlæggene, der udledes som renset spildevand. Såfremt bækørred ikke kan det, må kommunerne afhente byernes spildevand fra hver husstand tll nedbrydning i kommunale biogasanlæg, hvorfra resten så kan benyttes som gødning. Efter nogle århundreder kan det så være at det ødelagte grundvand under byerne er blevet bedre.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.