Ny bombe under vandmiljøplaner

På dr.dk den 23. juli 2019 er lagt en artikel med overskriften, citat: ”Urenset kloakvand havner i åer og søer, men ingen ved hvor meget”, citat slut. I artiklen henvises til ny rapport fra DTU og forskellige udtalelser. Det er en ny bombe under vandmiljøplanerne

erling-bonnesen

Det fremgår bl.a. af artiklen, at kloaksystemerne ikke kan følge med, når det regner meget kraftigt, f.eks. ved skybrud, så løber kloaksystemerne adskillige steder over og det urensede spildevand videre ud i naturen, åer og søer.

Det fremgår ligeledes af artiklen, at indberetningerne ikke er retvisende og at beregningerne er behæftet med endog meget store usikkerheder.

Når vi tidligere har spurgt ind til disse problemstillinger, herunder overløb fra rensningsanlæg, og med spørgsmål om hvordan det påvirker krav til andre sektorer, landbrug, erhverv mv., så er vi blevet orienteret om, at det er man opmærksom på, og at det indregner og korrigerer man på afbalanceret måde, hvilket vi som udgangspunkt så har tillid til.

Med baggrund i de nye oplysninger kræver jeg, at alt kommer på bordet, også i forbindelse med forberedelserne til de næste vandmiljøplaner, herunder de vandplaner der senere skal indsendes til EU i henhold til EU’s vandrammedirektiv.

Det skal sikres, at målinger, indberetninger og beregninger på området er korrekte og retvisende, således at de efterfølgende vandmiljøplaner mv. udarbejdes på korrekt grundlag, der afspejler virkeligheden, således at de tiltag, der evt. skal iværksættes er realistisk afstemt.

Vi er helt enige om, at vi skal sikre godt vandmiljø, men problemerne skal løses, der hvor problemerne er og ikke tørres af på landbruget eller andre.

Jeg har nu stillet en række spørgsmål til den nye miljøminister med henblik på at få alt på bordet, så det kan indgå i det videre arbejde med vandmiljøplanerne.

MF Erling Bonnesen (V)

Miljø- og fødevareordfører

1 kommentar til “Ny bombe under vandmiljøplaner”

 1. Søren Grothe Petersen

  Gårsdagens nyhed på miljøområdet er DR’s omtale af, at “Urenset kloakvand havner i åer og søer, men ingen ved hvor meget” https://www.dr.dk/nyheder/indland/urenset-kloakvand-havner-i-aaer-og-soeer-men-ingen-ved-hvor-meget
  Og nej, det ved man ikke præcist. Men har vi brug for det? Spiller det reelt nogen rolle om fejlskønnet til den ene eller anden side er 100%, 200% eller måske 500%?
  Problemet for vores vandmiljø er væsentligst kvælstof, som forårsager algevækst som kvæler ålegræsset, og som en gang i mellem forårsager større eller mindre iltsvind i vores farvande.
  Langt den største kvælstofudledning kommer fra landarealer med ca. 60.000 tons om året. Dette kommer væsentligst fra landbrugsarealerne pga. kunstgødning, gylle og uhensigtsmæssig jordbehandling https://www.dn.dk/nyheder/alarmerende-stigning-i-kvaelstofudledning/
  Urenset kloakvand udgør omtrent 1.200 tons kvælstof. https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/kilder-til-spildevandsudledning/regnbetingede-udledninger
  Så selv 500% til den “forkerte” side (6.000 tons kvælstof) vil kun udgøre 10% i forhold til udledningen fra landbrugsarealerne.
  I 2027 har vi forpligtet os til at efterleve EU’s vandrammedirektiv, så vores 119 vandområder er i “god økologisk tilstand”. Det er der nu 2-5 vandområder, der er!!
  ” Det skal sikres, at den målrettede regulering fungerer, så udledningen af kvælstof nedbringes mærkbart. Regeringen vil fremlægge en plan for implementering og efterlevelse af EU’s vandrammedirektiv” fremgår det af “forståelsespapiret”. https://www.altinget.dk/misc/Retf%C3%A6rdig%20retning%20for%20Danmark_2019-06-25_ENDELIG.pdf Dette vil kræve en kvælstofreduktion på 15-18.000 tons!
  Så spild ikke tid, kræfter og penge, som alligevel ikke vil løse vores vandmiljøproblemer.
  Det er ikke Lea Wermelin, der har mest travlt. Det er Mogens Jensen. Men han er heldigvis også i gang. 🙂 https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/politik/foedevareminister-varmer-op-til-jordreform.aspx
  God sommer 🙂

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.