Korrekte oplysninger tak

Professor Stiig Markager påstår i en kronik i Politiken (08.07), at 40% af den gødning, der tilføres landmandens marker, udvaskes

carsten-søborg-til-hjemmeside

Af Carsten Søborg, Næstformand for Jammerbugt Vandløbslaug, Tranumvej 22, Birkelse, 9440 Aabybro

Professoren understreger, at det specielt er et problem på lavbundsjordene, der ligger tæt ved vandløb eller hav. Professorens teoretiske beregninger holder heldigvis ikke stik overfor en prøve i virkeligheden

Fra 5 års målinger ved udløb fra dræn, hvor der er taget en vandprøve 24 gange pr. døgn hele året rundt, udført af Århus universitet på min ejendom, der grænser op til Limfjorden, dokumenteres, at der kun udvaskes 6 – 7,5 % af den tilførte gødning. Lignende målinger findes mange andre steder.

Selv en professor bør komme med korrekte oplysninger og ikke på forkert grundlag komme med urigtige beskydninger mod et helt erhverv.

Indlægget blev sendt til Politiken som et svar på et indlæg fra Stiig Markager, men det blev ikke bragt der.

Del:

4 kommentarer til “Korrekte oplysninger tak”

 1. Søren Grothe Petersen

  “der kun udvaskes 6 – 7,5 % af den tilførte gødning”
  Ja, gennem drænrørene! Men gødningen udvaskes også til vandmiljøet direkte fra overfladen, jordlagene over drænrørene og jordlagene under drænrørene.
  Burde man ikke forvente større indsigt fra en næstformand for Jammerbugt Vandløbslaug?

 2. Faktum er blot, at Limfjorden, som vandet fra bla. det omtalte opland kommer fra, har det virkelig dårligt. I perioder er der kæmpe områder hvor der måles nul ilt. Alt er dødt. Ikke en reje, fisk eller krabbe. Årsagen er kvælstof der får algerne til, at blomstre op. Vandet bliver uklart. Ingen lys til bunden. Planterne dør. Forrådnelsens processer med døde planter og alger, bruger også ilt, som ikke er der. Resultatet er katastrofalt. Kvælstoffet, som er årsagen til problemerne kommer fra landbruget, uanset hvor meget de fortæller, at de skam ikke har et ansvar. Det er så fortvivlende en situation, at landbruget ikke går ind i en konstruktiv debat om, at skabe et godt vandmiljø, frem for hele tiden at fortælle, at det naturligvis er alle andre der har et ansvar.

 3. Carsten Søborg

  Kære alle
  Det er nu Aarhus Universitet der har målt og beregnet tallene. Total N er vandføringsvægtet lige som Naturstyrelsen gør når de
  beregner hvor mange tons total N der strømmer ud i hav og fjord. Der var opstillet nedbørsmåler og alt vand der strømmede fra de 78 ha blev målt i en floumåler. Nedbøren fratrukket fordampningen viste at afstrømning var på samme niveau som den Naturstyrelsen måler der afstrømmer til Limfjorden, så der er ikke løbet noget uden om drænene.
  Naturstyrelsen oplyser at Dansk landbrugs N kvote er ca 415.500 tons N, udvaskes der 40 % giver det 166.000 tons, Novana
  rapporten siger ca 60.000 tons N.

Deltag i debatten

Scroll til toppen