Drop økologien, styrk klimaet, brug besparelsen på velfærd

Af  journalist og foredragsholder Jørgen Lund Christiansen, Alléen 52, 8660 Skanderborg I mere end to år har jeg som pårørende i gennemsnit tilbragt nogle timer en dag om ugen på sygehuse. Trods travlhed er der smil og venlighed – og også en oplevelse af tid nok. Vi er imponerede over den omsorg og ansvarsfuldhed, både…

Jørgen Lund Christiansen

Af  journalist og foredragsholder Jørgen Lund Christiansen, Alléen 52, 8660 Skanderborg

I mere end to år har jeg som pårørende i gennemsnit tilbragt nogle timer en dag om ugen på sygehuse. Trods travlhed er der smil og venlighed – og også en oplevelse af tid nok. Vi er imponerede over den omsorg og ansvarsfuldhed, både læger og sygeplejersker møder os med. I er skattekronerne værd og lidt til – til trods for vi forstår, at I økonomisk mangler ”lidt til”. Jeg kan anvise nogle af pengene. I kan hente dem hos jer selv! Jeg håber, vore folkevalgte regionsrådsmedlemmer læser med her:

Spar på mad og drikke! Spar ikke på kvaliteten, ikke på god, sund og nærende kost, ikke på frugt og grønt, ikke på kød og fisk. Det er meget mere enkelt: Drop økologien og den merpris, der helt unødigt bruges her. Samtidig bidrager I til at klare den grønne udfordring, vi står overfor som samfund. Ikke blot udleder økologi pr. kilo vare mere CO2 end konventionel produktion – der burde betegnes videnbaseret, fakta-optimeret produktion.  Økologi beslaglægger helt unødigt for megen plads af klodens måske mest knappe ressource, landbrugsjord – fordi der høstes 30-50 pct. mindre end muligt per hektar. Det giver mindre plads til rekreative områder og biodiversitet. Ingen kan med rette sige, økologi er sundere, ikke én videnskabelig rapport beviser det. Det er heller ikke sandt, at økologi står for bedre dyrevelfærd.

Jeg ved godt, at den økologiske menighed og dens præsteskab allerede nu bander over mig, som shariafolk gør over folk, der tegner en middelalderreligions for længst døde profet. At kritisere økologi er jo politisk ukorrekt – som at synge Helge Rodes og Carl Nielsens Min pige er så lys som rav. Jeg vil derfor oplyse om den faglige baggrund og argumentere for forslaget til regionsrådene:

I et interview. jeg har lavet med professor Jacquline Rowarth, University of Waikato, under en kongres på New Zealand, faldt denne udtalelse: ”Det er ikke mere natur- og miljørigtigt at producere økologiske fødevarer end konventionelle. Det forholder sig modsat! Udslippet af CO2 og næringsstoffer fra det økologiske landbrug er større end fra det konventionelle, målt pr. produceret enhed. Økologi er ikke bæredygtig! Når nogle forbrugere alligevel efterspørger økologi, sker det ud fra en tro på, at varerne er sundere end konventionelle fødevarer, men det er en myte.”

Under en anden faglig rejse har jeg mødt dr. ror. hort. Thorsten Kraska fra Universität Bonn, der til citat sagde: ”Landbrugets og industriens sats på teknologi og ny viden giver bedre bæredygtighed og vil på lang sigt lægge økologi i graven. Jeg kan godt lide den økologiske landmand, han er engageret og kærer sig om natur og miljø, men der er ikke plads til ham i fremtiden.”

Ikke plads skal også forstås helt bogstaveligt. I 2050 er vi 10 milliarder mennesker, som hver vil have 1600 kvm. landbrugsjord, hvoraf halvdelen vil blive beslaglagt af bomuld til produktion af tøj, råvarer til specialindustrier og energiafgrøder. Tilbage vil være en mini parcelhusgrund, hvor der skal laves mad, juice, øl og vin til et års forbrug. For at klare udfordringen skal vi have reduceret madspild, hente flere kalorier fra havet, avle/spise insekter og andet kryb – og om blot 30 år høste 70 pct. mere pr. hektar end i dag. Det hænger overhovedet ikke sammen med det ressourcespild, økologi står for.

I december sidste år bragte det anerkendte tidsskrift Nature en rapport lavet af en gruppe internationale forskere for Chalmers Teknologiske Universitet i Göteborg. Konklusionen var klar: Økologiske afgrøder udleder 50-70 pct. mere CO2 end konventionelle.

I valgkampen brystede Venstre sig af, at regeringen årligt har brugt et milliardbeløb til daglig omlægning til økologi af et areal svarende til 150 fodboldbaner.  Vi skatteydere har betalt for et markant større CO2-udslip end nødvendigt! Det er jo himmelråbende dumt. Den ny regering fortsætter linjen med et mål om en fordobling af det økologiske areal. Det er i direkte modstrid med dens målsætning om reduktion i CO2-udledningen på 70 pct. om blot 11 år.

Hver anden politiker render rundt med FNs 17 verdensmål i knaphullet. Ikke et eneste af målene nævner økologi. Der tales om natur, miljø, biodiversitet, klima samt afskaffelse af fattigdom og sult. Her skal andre midler til – som udtrykt af formanden for alle Afrikas landmænd og lige nu også præsident for verdenssammenslutningen af landboorganisationer, sydafrikaneren Theo de Jager: ”Afrika kan brødføde sig selv og mere til. Det, vi mangler, er uddannelse, ny teknologi og investeringer.” Jeg har på møder både i Sydafrika og Danmark hørt det af hans egen mund.

Jamen, siger Økologisk Landsforening, ØL, hvis/når vi får gjort økologerne i Afrika dygtigere, kan de øge produktionen. Det er rigtigt nok, men de kan aldrig hamle op med det fakta-optimerede landbrugs potentiale.

Herhjemme gør ØL sig lige nu bemærket ved at sige nej til at indføre et CO2-mærke på alle relevante forbrugsvarer, så vi hver for sig kan se vores klimaadfærd, hvad enten vi køber en cykel, en brødrister, en skjorte eller økologiske, hhv konventionelle fødevarer, for ”der er mærker nok”. Man ved godt, at dr. Kraska har ret, når han siger, ny teknologi og viden vil lægge økologi i graven. Modstanden er en ren tilståelsessag.

Jamen frilandsgrise er da hyggelige. Bestemt, men smågrisedødeligheden er dobbelt så stor som i de moderne, dyrevenlige stalde, og omfanget af halebid markant større. Grise på friland møffer græsdækket væk, så lort og pis får nemmere adgang til vandløb og lukt ned til grundvand.

ØL, Coop og Naturfredningsforeningen siger igen og igen, at man skal købe økologi for at være sikker på ikke at få gift med maden. Tilføjelsen er, at økologerne også sprøjter. De har 50 midler til rådighed, men kontrolleres kun for ét, fordi midlerne er lavet af naturens egne svampe og bakterier. Nogle af midlerne er langt skrappere end de gennemtestede og skånsomme midler, der i dag må bruges i den konventionelle produktion. Og her er kontrol. Økologerne fodrer med kobber, som ikke nedbrydes. I Italien, som fylder vore supermarkeder med frugt og grønt, bruger økologerne over 500 sprøjtemidler, heriblandt ikke-nedbrydeligt svovl. Importvarerne sælges under det røde danske Ø-mærke.

Jamen, økologerne bruger ikke kunstgødning. Nej, de får fosfor og kvælstof, P og N, ved at købe konventionelle landmænds gylle. De køber så kunstgødning, der indeholder præcis samme slags P og N. Vi hører hvert år om betydelig tilgang til økologi, men aldrig om de arealer, der efter fem år vender tilbage til konventionel drift. Der er over årene givet omlægningsstøtte til cirka dobbelt så stort et areal som det, der aktuelt dyrkes som omlagt.

For 40-50 år siden blev der svinet i landbruget. Det var godt, økologien hjalp med at sætte bedre mål. Det har virket. Men i dag er økologien overhalet på alle punkter af den fakta-optimerede produktion.  Det er dumhed fortsat at poste milliarder af skattekroner i projektet. Moren har gjort sin pligt, moren kan gå. Trist, ja. Men gørtlerne, karetmagerne og typograferne er her heller ikke mere. Og de var ikke engang deciderede klimagrise, som økologerne er.

I både stat, regioner og kommuner kan der spares penge ved at afvikle økologien. De kan bruges til sundhed og velfærd i øvrigt. Det vil være i harmoni med den ny regerings forståelsespapir.

Indlægget har været bragt i Kristeligt Dagblad.

3 kommentarer til “Drop økologien, styrk klimaet, brug besparelsen på velfærd”

  1. Men at afvikle økologien skaber da tværtimod dårligere sundhed, sprøjteGIFT er som sagt GIFTIGT.

    1. Økonomi og bæredygtighed er bestemt vigtige faktorer, men man skal og bør aldrig udelukke den konsekvens moderne landbrug skaber i anvendelse gift og andre optimeringsmidler.

      Du er for ensporet i en mere kompleks debat!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.