Kødkrig på Bygholm

Klimadebatten deler vandene, og specielt kød kan skabe bølgegang i den hjemlige andedam. Det var også tilfældet ved debat på Bygholm Landbrugsskole

bygholm-2

Det skulle have været en debat om, hvad interessenterne kunne blive enige om. Men det blev hurtigt til en skyttegravskrig for eller mod kød.

Det var Bygholm Landbrugsskoles Elevforening, der imponerende havde stablet debatmødet torsdag aften på benene. De mere end 200 fremmødte kunne se Clement Kjersgaard som ordstyrer og en række af de førende stemmer i klimadebatten herhjemme.

Grøn omstilling – uden at det koster os livet

Peter Kiær fra Bæredygtigt Landbrug lagde konstruktivt ud i sit indlæg og talte flere gange om mulighederne for CO2-reduktion gennem ændret produktion, samtidig med at vi beholder produktionen i Danmark.

”Vi skal være storproducenter og løfte velfærden i Danmark, samtidig med at vi laver en grøn omstilling, der ikke koster os livet”, sagde han.

Han mener, at vi skal ændre vores forbrug og spise mindre kød, men at det er bedre, at vi laver fødevarer i Danmark, hvor vi er blandt de mest klimavenlige i vores produktion.

Greenpeace angreb kødproduktionen

Selvom Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening og Kristian Sloth fra Greenpeace anerkendte, at de danske landmænd er virkelig dygtige, så blev især sidstnævntes optræden et langt angreb på kødproduktion.

Greenpeace ønsker, at kødproduktionen i Danmark skal ned til det halve. Kristian Sloth talte om muligheden for at reducere landbrugsjorden i Danmark med 1.000.000 ha – 10.000 km2 – som han mener, at en reduceret kødproduktion ville give. Han syntes dog ikke at have noget mod det lækre kødpålæg, arrangørerne serverede før debatten…

Mere forskning ønskes

Peter Kiærs vision var dog anderledes. Han mener, at forskning kan hjælpe meget i forhold til klimaet.

”I stedet for reguleringer og afgifter, så skal vi gå gulerodsvejen. Vi skal bakke op om landbruget og forske og støtte de metoder i landbruget, der er mere klimavenlige. Det kan være ændrede måder at have dyrkningsfladen eller dyreholdet på, så det er mere CO2-neutralt”, sagde han.

Mere konkret talte han om CO2-binding.

”Sådan noget som kulstofbinding er superinteressant. Det er svært, men hvis man kunne øge humusindholdet i jorden med bare en procent, så ville det svare til 27 års dansk CO2-bidrag”, sagde han.

“Vi er verdensmestre!”

Kasper Ibsen Beck fra Arla Danmark var enig i, at dansk landbrug har en klimavenlig produktion.

”Dansk landbrug er fremtiden, og det er, fordi vi er verdensmestre til det, vi gør. Når vi kigger på mælkeproduktionen i Danmark, så kan vi se, at vi siden 1990 har reduceret vores klimaaftryk pr. kilo mælk med 24 %, så det nu ligger under halvdelen af det globale klimaaftryk”, sagde kommunikationsdirektøren.

De unge landbrugselever var da også positive i deres forventninger til fremtiden for dansk landbrug. De kom til orde gennem at stille spørgsmål og via afstemninger om deres forventninger og holdninger.

De fleste fremmødte regnede med en fremtid, hvor der er færre produktionsdyr i Danmark, men de mener også, at økologisk landbrugsproduktion står i modsætning til klimaet. De ønsker heller ikke betydeligt mindre landbrugsjord i Danmark i fremtiden og regner med mere stordrift. Overordnet mener de også, at dansk landbrug har taget nok ansvar for klimaet – men dog med et mindretal, der ikke mente det. Det samme var tilfældet med miljø og biodiversitet.

Hvordan vi kommer derhen…

De afsluttende ord i debatten faldt fra en af eleverne:

”I har alle sammen jeres måde at komme til målet. I det store hele er vi enige, vi er bare ikke enige om, hvordan vi kommer dertil”.

Debattørerne på mødet var:

– Peter Kiær, landmand og bestyrelsesmedlem, Bæredygtigt Landbrug.

– Christian Hüttemeier, kommunikationsdirektør, Landbrug & Fødevarer.

– Svend Brodersen, landmand og ejer, Gram Slot.

– Kasper Ibsen Beck, kommunikationsdirektør, Arla Danmark.

– Marc Reseke, frivillig, Tænketanken Frej.

– Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær, Dansk Vegetarisk Forening.

– Kristian Sloth, landbrugspolitisk rådgiver, Greenpeace.

– Thyge Nygaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk (tekst og foto)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen