Rammevilkår bør bakke op om fødevareproduktionen

Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede Jørgensen stiller landets folketingskandidater nogle konkrete spørgsmål

Flemming 3

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug, Trudslevvej 58, Løkken

Det danske landbrug bidrager og kan stadig bidrage positivt til samfundet miljømæssigt, klimamæssigt, produktionsmæssigt og økonomisk – hvis erhvervet får de rette rammevilkår og bliver reguleret efter faglighed.

Bæredygtigt Landbrug ønsker her i valgkampen at kende landets folketingskandidaters holdning til erhvervet og stiller derfor følgende spørgsmål:

Målinger, klimaregnskab og overimplementering

Går du ind for flere målinger i vandmiljøet, i vandløb, søer, overgangsvande og havmiljø som grundlag for at regulere landbruget – så erhvervet kan blive reguleret efter virkeligheden?

Mener du, at landbrugets positive effekter på klimaregnskabet skal synliggøres og komme erhverv og samfund til gode?

Vil du arbejde for, at EU-regler ikke overimplementeres i Danmark?

Skatter, afgifter og protein i kornet

Bør landmanden efter din mening betale skat, inden der er tjent en krone (i dag beskattes produktionsapparatet inden indtægt)?

Vil du arbejde for – ved at fastholde Landbrugspakken eller på anden vis – at landbruget aldrig igen kommer i den situation, at dansk korn er uønsket på verdensmarkedet pga. for lidt protein i kornet?

Skal arveafgifter på produktionsapparatet afskaffes?

Støtte, regelforenkling og kontroller

Bør økologi have offentlig støtte, som andre landbrugs-former ikke får?

Går du ind for regelforenkling på landbrugsområdet?

Kan landbrugs- og naturpolitik kombineres, så der gives mulighed for både natur og produktion, samtidig med at den sikrer bosætning, udvikling og turisme i landdistrikterne?

Bør kontrollører efter din mening have ret til at gå ind i private hjem og biler uden landmandens tilladelse?

Skal vi i Danmark have ret til at dyrke GMO-afgrøder?

Internationalt konkurrencedygtigt landbrug, tak!

Bæredygtigt Landbrug ønsker et landbrug, der bliver reguleret fagligt og juridisk korrekt og derigennem får økonomisk styrke og mulighed for at konsolidere sig. Bæredygtigt Landbrug ønsker et landbrug, der er internationalt konkurrencedygtigt med rammevilkår, der ikke forringer denne konkurrencesituation – kort sagt et både klogere og grønnere landbrug.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i flere medier).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen