Pesticid-branchen samarbejder med myndighederne efter fund

Det pågældende stof har dog ikke været brugt til plantebeskyttelse i Danmark siden år 2000, fortæller Dansk Planteværns direktør om chlorothalonil-amidsulfonsyre

Photo by Markus Winkler

Stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre, der har været benyttet til blandt andet lakering, i maling og i dansk landbrug, er fundet i to boringer over de sundhedsmæssige kravgrænser.

Det sker, efter at Danske Regioner har undersøgt en række punktkilder og drikkevandsforsyninger for en lang række stoffer, der ikke tidligere har været med i screeningsprogrammerne.

Fuld tillid til myndighederne

For at tage hånd om, hvorvidt fundene udgør et sundhedsmæssigt problem har medlemmer af Dansk Planteværn – paraplyorganisationen for pesticid-producenter og -importører i Danmark – delt videnskabelige studier med myndighederne, og der kommer på den baggrund senere på året en endelig udredning af, om der eksisterer et sundhedsmæssigt problem.

”Sammen med myndighederne arbejder vi på at få skabt klarhed over, om fundene hidrører fra pesticidanvendelsen, og vi har fuld tillid til, at de danske myndigheder behandler sagen, så både folkesundheden og fødevareproduktionen i Danmark forbliver sikker”, siger direktør i Dansk Planteværn, Tanja Andersen, i en pressemeddelelse.

Skrappeste kontrolsystem i verden

”Planteværnsprodukter i Danmark er godkendt efter nogle af de skrappeste krav i verden, og brug af planteværnsmidler må allerede i dag ikke give uacceptable effekter på miljø og sundhed. Og det pågældende stof har ikke været brugt til plantebeskyttelse i Danmark siden år 2000”, lyder det videre fra Tanja Andersen.

Risikoen ved pesticider falder uafbrudt

Risikoen ved brugen af pesticider i EU er ifølge EU-Kommissionen reduceret markant de seneste tyve år, og den falder fortsat. Årsagen til den stigende sikkerhed er primært, at aktivstofferne i de europæiske pesticider har fået bedre toksikologiske og miljømæssige profiler, og forbedringerne ses over hele EU.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.