Missing news skåner økologi og snyder forbrugerne

Hvorfor er der mon ikke fokus på økologernes giftsprøjtning – spørger journalist og foredragsholder Jørgen Lund Christiansen

Jørgen Lund Christiansen

Af journalist og foredragsholder Jørgen Lund Christiansen, Skanderborg

”Hvis man vil undgå pesticidrester, skal man spise økologisk”, hedder det i en udtalelse fra DTU Fødevareinstituttet, jf. avisen Danmark 3. maj.

Hvordan harmonerer det med, at danske økologer bruger cirka 50 sprøjtemidler, eller gifte, som Økologisk Landsforening siger? Er det, fordi noget af øko-sprøjteriet er udvundet af planter som chrysantemum og bacillus thuringensis? Gør det midlerne ”naturlige”? Rød fluesvamp er også naturlig – og hundegiftig, akkurat som nævnte midler er giftige. Det er jo derfor, økologerne bruger dem!

Man stiller da ikke spørgsmålstegn ved religiøse sandheder…

Disse midler er aldrig fundet i øko-varer, lyder svaret. Næh, for der analyseres ikke for dem! Ved at sætte kikkerten for det blinde øje gøres økologi ”ren og naturlig”. Dog ingen regel uden undtagelse: Insektmidlet spinosad er fundet i økovarer. Det er, så vidt vides, den eneste øko-”gift”, danske myndigheder leder efter. De andre 50, også de mere skrappe, går fri! Er årsagen, at det er blasfemi at stille spørgsmål ved religiøse sandheder?

Spis roligt de danske produkter!

Når det er sagt, så tak til DTU for udsagnet om, at forbrugerne trygt kan spise 600 gram frugt og grønt dagligt – og både konventionelt og økologisk. De ”gift”-mængder, der lejlighedsvis findes, er mikroskopiske og udgør ingen sundhedsrisiko. Tak også for påpegningen af, at både dansk øko- og konventionel produktion er renere end øko-import. I andre EU-lande er der flere end 100 midler på øko-sprøjtelisten, i Italien hele 576, heraf 160 med indhold af kobber. Men i Danmark analyseres kun for spinosad! ”Pesticidfri øko” er fake news.

Hvorfor kræver minister Ellemann ikke, at både Fødevarestyrelsen, DTU, Økologisk Landsforening, DN og andre holder op med at fremhæve økologi på bekostning af bæredygtig, konventionel produktion?  Alternativt kunne Alternativet og det øvrige folketing kræve ren økologi – altså forbyde økologernes ”giftsprøjtning” som betingelse for brug af det røde Ø-mærke. Stil samme krav til importvarer.

Hvorfor trækker sådanne forhold ikke overskrifter?

Grænsen for indhold af trafikudledte potentielt kræftfremkaldende tjærestoffer i overfladejord i vore byer er 40.000 gange større end det tilladte pesticid-restindhold i grundvand. I vand gælder en grænse på én tusindedel af faregrænsen. Det hænder, at en boring ud fra denne grænse lukkes pga. fortidens synder. Giftgrænsen for byjord, hvor børn leger, blev i 2006 hævet fra 15.000 til 40.000 gange vandgrænsen. Problemet er især slid fra dæk og asfalt, så elbiler gør ingen forskel. Vi véd også, at økologi yder for lidt og derfor beslaglægger for megen jord med unødig CO2-udledning til følge. Hvorfor trækker sådanne forhold ikke overskrifter i hovedstadsaviserne? Hvor er radio og tv?

Alle taler om fake news. Når det gælder mediebehandlingen af fødevaresikkerhed, miljø og forurening samt klima, rækker det ikke. Missing news er et endnu større problem. Spredning af fake news er at lyve. De ansvarlige for missing news er manipulatorer.

(Indlægget er skrevet til avisen Danmark, der udkommer dagligt som en sektion i 13 dagblade på Fyn og i Jylland fra grænsen til Limfjorden. Forfatteren er indforstået med gengivelsen af artiklen på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

1 kommentar til “Missing news skåner økologi og snyder forbrugerne”

  1. Daniela Hansen

    Hvis det er korrekt , at øko grøntsager sprøjtes med gift er der sket et skred i definitionen af økologi. Hænger det mon sammen med at flere konventionelle landbrug har omlagt ?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen