Bæredygtigt Landbrug er stadig godt tilfreds med at have vundet gødningssagen

BL’s formand Flemming Fuglede Jørgensen gennemgår sagen endnu engang – efter at vildledende oplysninger er lagt frem på www.gylle.dk

20180301baeredygtigt-personale029

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug

Vores faglige direktør Jørgen Evald Jensen gav til Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling en længere redegørelse for forløbet af gødningssagen og det forlig, som Bæredygtigt Landbrug netop havde indgået med Kammeradvokaten – ligesom artiklen Bæredygtigt Landbrug har vundet gødningssagen blev lagt på vores hjemmeside dengang – og kan ses HER.

Hr. Kjeld Hansen alias Gylle-Kjeld har her først i maj en meget forvrænget omtale på sin hjemmeside Gylle.dk.

Gødningssagen og forliget

Bæredygtigt Landbrug understregede dengang i februar og nu, at ”den manglende gødning har kostet erhvervet 1,8 mia. kr. årligt. Det viser syn og skøn i forbindelse med sagen. Det bekræftes i en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet”.

Oprindeligt blev tabet opgjort til 1/9 heraf!

Syn og skøn viste også, at tabet pga. undergødskningen for de svineproducenter, som opfodrede med eget korn, svarede til 80 % af deres bundlinje. Det er et helt forfærdende stort tal.

Det var vigtigt for os ikke at afslutte gødningssagen, førend vi havde fået fastslået det voldsomme tab, som undergødskningen havde forvoldt.

Det var således beløbets størrelse, der var så væsentligt for os at få frem – og da det store beløb kom frem og var blevet bekræftet at Erhvervsministeriet, var der ikke yderligere for os at opnå igennem den sag. Derfor skulle den lukkes hurtigst muligt og med færrest mulige omkostninger. Det blev den så med et helt tilfredsstillende resultat for Bæredygtigt Landbrug, hvor hver part tog sine egne omkostninger. Hele forløbet i sagen om de reducerede gødningsnormer og deres konsekvenser er beskrevet af advokat Sønderby i sagens sidste processkrift, som blev indsendt d. 21. januar. Det kan læses HER.

Forvrænget fremstilling

Det er det forløb omkring sagen, Gylle-Kjeld nu har søgt og fået aktindsigt i.

Selvom hr. Kjeld Hansen derfor har haft adgang til hele korrespondancen, viser han kun det forvrængede billede, der efter hans mening passer ind i hans kram. F.eks. fremkalder han det indtryk, at årsagen til vores forligsvilje var, at vi stod dårligt i sagen. Det er, som det fremgår af processkriftet, helt forkert.

For det andet skriver hr. Kjeld Hansen, at vores advokat gav bolden op til forlig med en ”indtrængende mail” den 6. februar. Også det er forkert. Se mailen HER.

Tværtimod skriver advokaten, at eftersom vi har fået vores vilje og har fået det, vi ønskede ud af sagen, ser vi gerne sagen sluttet. Det blev fastslået i forligets § 1, som begge parter har skrevet under på.

For det tredje fremkalder hr. Kjeld Hansen det indtryk, at syn og skøn faldt dårligt ud for os. Også det er noget sludder. Det kan man læse om i processkriftet og desuden HER, hvor skønsmændenes tal er regnet igennem for svineproducenterne. Det er og bliver forfærdende store tal.

Det er heller ikke rigtigt, at vores advokat havde en frist hængende over hovedet. Hans processkrift var nemlig afleveret i god tid inden fristen. Men Kammeradvokaten havde derimod problemer med tidsfristen. Her får hr. Kjeld Hansen altså også fordrejet tingene 100 %.

Læg så til, at staten efterfølgende også har bekræftet os i, at vi har ret i vores juridiske kritik af de ufaglige målemetoder.

Kort efter, at vi indgik forlig med staten, meddelte staten, at dens grundvandsmonitering skal laves om. Det arbejder flere udvalg på nu, og vi følger disse sager meget tæt.

Bæredygtigt Landbrug vandt

Vi har opnået alt det, vi håbede med gødningssagen og mere til. Vores retssags succes irriterer naturligvis folk som hr. Kjeld Hansen, som hellere så os reguleret ufagligt og juridisk ukorrekt også i fremtiden. Som det også er sket siden Ritt Bjerregaards og Svend Aukens dage. For folk som Gylle-Kjeld skal vi landmænd holdes under ”mørkelygtens” skær, så vi aldrig får de rettigheder, vi har krav på.

Det nægter Bæredygtigt Landbrug fortsat at bøje sig for.

Vi insisterer på en faglig og juridisk korrekt regulering, det vil sige, at vi skulle have mere gødning. Det fik vi, og det har haft en helt fantastisk gavnlig betydning for planteavlen i Danmark.

Hr. Kjeld Hansen er direkte landbrugsfjendtlig i sine usaglige og ufaglige skriverier. Han udfører opgaver for blandt andet Åge V. Jensens fonde. Jeg håber, Åge V. Jensens fonde og alle andre vil afholde sig fra at bruge hr. Kjeld Hansen i fremtiden.

1 kommentar til “Bæredygtigt Landbrug er stadig godt tilfreds med at have vundet gødningssagen”

 1. Jens Petersen

  Man kan sige meget om det processkrift som Fuglede henviser til i ovennævnte… og afslutnintgne på gødningssagen.. men at kalde det for en sejr, viser processkriften meget tydeligt at det ikke er. Og Fuglede burde have holdt fast i retssagen med det kommende valg for døren.

  Hvorfor startede man sagen ?
  Vagn Lunsten angav: Baggrunden for og lovligheden af Vandplanerne og randzonelovgivningen skal nu vurderes i retten, så danske landmænd én gang for alle kan for vished for, om de begrænsninger der lægges på dansk landbrugsproduktion er i strid med EU-lovgivningen

  Randzonesagen tabte BL med et brag. Ja landmændene blev ikke straffet.. men dommen sagde explict at randzoneloven var gældende lov OG BL’s advokat blev bedt om at stikke piben ind da han argumenterede for ulovligheden af randzoneloven.

  Landbrugspakken er udelukkende vedtaget under forudsætning at landbruget på anden måde reducere udledningen af N til grundvand og kystvande. EU, Markager og andre er fløjtende ligeglade med hvordan miljøet får det godt. Alt det gøjl om EU ret osv er varm luft og øregas (øregas er værre for klimaet end methan).
  Vi har stadig begrænsninger og skal stadig reducere udledningen.
  De sidste 4 år har vi haft en regering der faktisk betaler os for at levere reduktionen. Altså vi høster mere og alle andre betaler for det … Tror vi selv at det går med en ny regering ?? Nej vel..

  BL har været modstandere af minivådområder, efterafgrøder og alt muliogt andet fordi man mener at vide, at N ikke er et problem.
  Nu påstår man, at landbrugspakkens midler for at reducere udledningen af N er grundlaget for sejeren i gødningssagen… goddaw man med et økseskaft.

  Hvis Fuglede og BL havde været bare en lille smule troværdige så havde de fastholdt sagen indtil vi ser hvad den kommende regering gør.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen