Reduceret jordbearbejdning: Danske landmænd burde godskrives for deres klimaindsats

På onsdag den 24. april kan du blive klogere på lagring af kulstof samt øget biodiversitet i landbrugsjord – planteavlskonsulent Bente Andersen så gerne, at Danmark var mere fremme i skoene på dét område

bente-andersen

Landstingssalen på Christiansborg lægger umiddelbart efter påskedagene – onsdag den 24. april – hus til en høring om reduceret jordbearbejdning.

Høringen arrangeres af Folketingets energi- forsynings- og klimaudvalg og har til formål at gøre de fremmødte klogere på dyrkningssystemet Conservation Agriculture og mulighederne for at lagre kulstof i landbrugsjord.

Nødvendigt at fjerne CO2 fra atmosfæren

For at nå Paris-aftalens målsætning om en global stigning i temperaturen på højest to og helst blot halvanden grader er det således nødvendigt at fjerne CO2 fra atmosfæren. Det kan eksempelvis gøres ved at lagre CO2 som kulstof i landbrugsjord ved brug af dyrkningssystemet Conservation Agriculture.

Systemet består af tre grundpiller: Minimal bearbejdning af jorden, altid at dække jorden af med enten afgrøde eller afgrødsrester samt et sundt sædskifte med flere forskellige typer afgrøder i kombination med efterafgrøder.

Via Conservation Agriculture opnås desuden en øget biodiversitet i agerlandet, ingen eller meget begrænset jorderosion, lille eller intet tab af næringsstoffer, mindre brug af sprøjtemidler plus et mindre forbrug af diesel til traktorerne.

Planterne er værktøjet til at løse klima-problemerne

Ifølge planteavlskonsulent Bente Andersen – der også arbejder som rådgiver for Bæredygtigt Landbrug – kan det være en rigtig god idé for danske landmænd at lære mere om metoder som Conservation Agriculture:

”Det er oplagt at få lov til at bruge landmandskabet til at løse klima-problemerne. Planterne er nærmest det eneste værktøj, vi har til at gøre det”, fortæller Bente Andersen.

Sådan gør de i Canada…

Ifølge planteavlskonsulenten bliver landmænd i mange lande godskrevet og godt betalt for deres klimaindsats – hvilket også burde være tilfældet i Danmark.

”I Canada for eksempel køber olieindustrien ligefrem aflad ude hos landmændene. På det her punkt er vi ikke ret langt fremme herhjemme”, siger Bente Andersen.

Søren Ilsøe taler ved høringen

Næstformand for Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark, FRDK, landmand og konsulent Søren Ilsøe, taler ved høringen på onsdag. Det samme gør Jørgen Aagaard Axelsen, som er seniorforsker på Aarhus Universitet, og Jens Toksvig Bjerre, driftøkonom hos Agrovi. Formanden for energi-, forsynings- og klimaudvalget, Thomas Danielsen (V), byder velkommen og afslutter ligeledes mødet.

Høringen finder sted i tidsrummet mellem kl. 9.30 og 11.00. Du kan læse mere om arrangementet via linket HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen