Grund til stolthed

Sagen om vandplanerne var aldrig blevet prøvet i Højesteret, hvis ikke bønderne i Bæredygtigt Landbrug havde erobret førertrøjen i erhvervet, skriver Erik Ugilt Hansen

ugilt1

Af Erik Ugilt Hansen, Rosbjergvej 4, 9500 Hobro

Tillykke til Bæredygtigt Landbrug og dermed alle danske bønder.

Tilladelsen til at indbringe sagen om vandplanerne for Højesteret er den foreløbige kulmination på Bæredygtig Landbrugs ihærdige indsats for, at alle danske landmænd skal behandles fagligt og juridisk korrekt i henhold til gældende EU- og dansk lovgivning.

BL blev jo netop startet på baggrund af, at danske myndigheder administrerede danske landmænd helt anderledes end i alle andre EU-lande, hvilket var klart ulovligt og konkurrenceforvridende.

Og BL blev startet, da de hidtidige landbrugsorganisationer, i dag samlet i Landbrug & Fødevarer, slet ikke formåede at matche fagligheden og juraen bag myndighedernes administration af danske landmænd.

Miljødagsorden helt udenom lovgivningen

Fra 1980’erne havde danske miljømyndigheder og en del forskere stille og roligt startet deres egen miljødagsorden for Danmark, delvist uden om gældende EU- og dansk lovgivning.

Som fundamentet skulle den danske miljølovgivning, i lighed med alle andre EU-landes miljølovgivning, bygge 100 pct. på gældende EU-lovgivning samt national tillægslovgivning, hvor der ikke var dækning i EU-lovgivningen. Men ingen medlemslande måtte fravige EU’s krav på miljøområdet.

Såvel Miljøministeriets embedsmænd som danske forskningsinstitutter har siden 1980’erne på det skammeligste overtrådt en meget stor del af EU-lovgivningen og de regelsæt, man retligt var forpligtiget til at følge.

Endvidere har danske myndigheder og forskere, som er hovedleverandør af det faglige og juridiske grundlag, der skal ligge til grund for Folketingets vedtagelse af al lovgivning for landbrugets rammevilkår, gennem de seneste næsten 30 år ofte givet manipulerende og direkte usande oplysninger til hele Folketinget, EU og dermed hele det danske samfund. Dermed bygger store dele af Folketingets vedtagne lovgivning/retsgrundlag på natur, miljø og vandområdet på et usandt og falskt grundlag.

Stormvejr og urigtige påstande

Med BL’s organisatoriske start blev fundamentet lagt for en begyndende orientering til samfundet, Folketinget, EU, landmændene med flere om det urigtige/ulovlige grundlag for administrationen af danske landmænd.

Men BL kom hurtigt ud i stormvejr, idet de etablerede systemer fagligt, juridisk og organisatorisk i løbet af få år begyndte at få “kolde fødder”. Man blev lige pludselig afkrævet dokumentation i henhold til faglighed og jura. Og i stedet for at dokumentere udviklingen/virkeligheden i landbruget med efterspurgte faglige og juridiske fakta, startede de etablerede systemer en mistænkeliggørelse af BL-systemet, hvor interessegrupper, politikere, medier m.fl. i et tæt samarbejde med dele af embedsmandssystemet og dele af forskerverdenen forsøgte at latterliggøre BL og hele landbruget.

Der var ingen grænser for urigtige påstande om, at landbruget kun var ude på at tilsvine natur, miljø, grundvand og indre farvande for at tjene penge.

Og i begyndelsen var der næsten ingen, der dykkede ned i, om forskere og myndigheder havde fulgt forpligtigelsen til at anvende gældende EU-lovgivning til, med objektive målinger, at dokumentere dagens virkelighed i grundvand, vandløb og indre danske farvande.

Og heldigvis har mange af landbrugets faglige kapaciteter gennem en menneskealder understøttet BL med korrekte faglige og juridiske kendsgerninger, der afslører, hvilken manipulation der er foregået.

Faglig og juridisk korrekt behandling, tak!

Heldigvis fulgte BL med formanden Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) i spidsen den linje, at BL’s troværdighed aldrig måtte lide et knæk ved at fravige en af samfundets vigtigste grundpiller, at borgere og virksomheder alle skal behandles fagligt og juridisk korrekt.

Hele landbruget, samt hele samfundet, har grund til at være FFJ og BL taknemmelig for standhaftigheden.

For det er ikke småting, der har været kørt i stilling i forsøget på at få BL og FFJ til at bukke under.

En del politikere samt interessegrupper har forpestet debatten med urigtige faglige og juridiske budskaber for at slagte landbruget.

Havde man så bare kunnet fremlægge dokumentation for de budskaber, man var sendt i byen med! Men nej, det skete ikke.

Den danske virkelighed er, trods massive kampagner af uvidenhed fra stenbrosaviser og de københavnske tv-medier, ved at gå op for store dele af samfundet.

Unik topplacering på verdenskortet

Derfor er det glædeligt, at slaget om det faglige og juridiske grundlag i vandplanerne nu skal prøves i Højesteret.

Det var aldrig sket, hvis bønderne bag langt over halvdelen af den danske landbrugsproduktion, samlet i BL, ikke havde erobret førertrøjen for det erhverv, der har en meget stor del af æren for vores velfærdssamfund: Landbruget.

At flere medier og politikere hader verdens bedste og reneste fødevareproduktion, den danske, skal jeg ikke forsøge at lave om på. For det står alle danskere frit for at købe deres fødevarer i udlandet.

Men danske landmænd har grund til stolthed over, at så godt som alle verdens lande respekterer dansk landbrug med alle dets fødevarevirksomheder for en unik topplacering på verdenskortet.

(Indlægget har også været bragt som synspunkt i dagbladet Nordjyske samt i avisen Effektivt Landbrug. Skribenten er medlem af Bæredygtigt Landbrug og har sagt god for, at teksten ligeledes bringes på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.