Faglighed på vej – forhåbentlig

Bæredygtigt Landbrug går også i dag mod strømmen, fordi vi ønsker fagligheden genindført i reguleringen af erhvervet

Photo by Markus Winkler

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken

Der sker meget på miljøområdet.

Fagligheden ser så småt ud til igen at vinde indpas i reguleringen af landbruget. Det er positivt. Miljøstyrelsen er i gang med et omfattende arbejde med at forbedre det faglige grundlag for vandområdeplanerne og for opgørelserne af indsatsbehovet for kvælstof til kystvande.

Det omfatter blandt andet, at der ses på andre presfaktorer end kvælstof, der ses på typeinddelingen af vandområder og fastsættelsen af miljømål. Samtidig sker en betydelig udvikling af de gamle modelberegninger, ligesom der vil blive udarbejdet en ny vurdering af vandområdernes tilstand og en ny belastningsopgørelse.

Dengang ingen troede på Bæredygtigt Landbrug…

For bare to år siden var en sådan revurderings-mulighed ikke eksisterende. Der herskede den totale kvælstoffiksering stadig. Det er endnu flere år siden, Bæredygtigt Landbrug gik imod strømmen, da sagde resten af landbruget og flere andre: ”Hvis I tror, at I nogen sinde får kvælstoflovgivningen lavet om, er I godt dumme”.

Bæredygtigt Landbrug satte sig dengang i maskinrummet og frembragte den viden, der skulle til, for at de danske afgrøder ikke længere skulle stemples på verdensmarkedet som uønskede, fordi de manglede protein. Landbrugspakken blev gennemført. Det betyder, at vi skal importere mindre soja fra Sydamerika, at vores grise trives på det danske korns protein. Og det betyder langt bedre bagekvalitet for dansk brødkorn. Det betyder afgrøder, der er sunde og stærke til glæde for næringsopsamling, CO2-lagring og for kvalitetsproduktion.

Bæredygtigt Landbrug går også i dag mod strømmen, fordi vi ønsker fagligheden genindført i reguleringen af erhvervet. Vi er igen gået i maskinrummet. Vores mål er, at erhvervet reguleres fagligt og juridisk korrekt. Det går vi ikke på kompromis med – ligegyldigt hvor mange gange andre tror, de kan undlade at køre på faglighedens smalle vej.

Derfor siger vi højt, at vi ikke vil reguleres på et beregnet grundlag, der er 50.000 tons for højt, når etablering af minivådområder besværliggøres af langsommelig myndighedsbetjening, når en ufaglig fosforregulering rulles ud over landet, og når røde politikere siger, at vi skal nå et måltal for udledning af kvælstof på 42.000 tons, når det retteligt er på 44.700 tons.

Kampen er ikke vundet endnu

Det bliver vi ved med – og vi kvitterer, når udviklingen går i den faglige retning, som nu når vandområdeplanerne skal nyvurderes.

Vi ved, at et vundet slag ikke er lig med, at kampen er vundet – vi bliver ved at arbejde i det faglige og juridiske maskinrum og går i dybden med at vurdere de nye tiltag på den faglige vægt. Arbejdet ligger stadig foran os.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen