BL-advokat: Myndighederne indrømmer fejl

Udsigten til en bedre målemetode af nitrat i grundvandet beviser ifølge Hans Sønderby, at landmænd har været reguleret på et fejlagtigt grundlag

dommerhammer

”Det er skønt, at lige så snart sagen er forligt, at Miljøstyrelsen så popper ud og gør lige præcis det, som vi har bedt om og sagt hele tiden, at de burde gøre. Nemlig går ud og indrømmer, at den måde, som man gjorde det på før (vurderede grundvandsforekomsterne, red.), ikke er retvisende. Koblingen til nutid og fremtid ligger i, at landbruget med baggrund i repræsentative målinger fremadrettet må kræve sig reguleret fagligt og juridisk korrekt”.

Sådan lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs advokat Hans Sønderby Christensen i avisen Effektivt Landbrug – der beskriver, hvordan det fremover gøres med en ny og forbedret metode, når grundvandsforekomsters tilstand for nitrat skal vurderes.

Det fremgår oven i købet af nyheden på Miljøstyrelsens hjemmeside, at den nye metode er udviklet som følge af, at tidligere vurderinger af grundvandsforekomsters tilstand har været udsat for kritik.

Central rolle i gødningssagen

Hans Sønderby Christensen er tilfreds med udsigten til en bedre målemetode af nitrat i grundvandet. Han ser det som en klar indrømmelse af, at måden, man tidligere har gjort det på, ikke har været retvisende – og at landmændene dermed har været reguleret på et fejlagtigt grundlag, og at erhvervet bl.a. kunne have været sparet for flere års undergødskning.

Den danske vurdering af grundvandsforekomsterne har spillet en central rolle i den gødningssag, som Bæredygtigt Landbrug anlagde mod staten tilbage i oktober 2012. En sag, der efterfølgende blev indgået forlig i – blandt andet fordi de reducerede gødningsnormer for længst er fjernet.

Ikke repræsentative målinger

Under sagen fremførte BL eksempelvis, at Miljø- og Fødevareministeriet indberettede ikke repræsentative målinger fra grundvandet til EU-Kommissionen. Sønderby ser den nyeste udvikling som en indrømmelse af, at man fra dansk side ikke har opfyldt kravene i artikel 5, stk. 6 i det såkaldte nitratdirektiv.

Mere end fire år efter at BL anlagde sagen, kom det i 2017 frem, at EU-Kommissionen fejlagtigt var blevet bibragt den opfattelse, at over 20 procent af det danske grundvand indeholder nitrat over grænseværdien på 50 milligram per liter. Et tal, der ligger meget langt fra virkeligheden.

Du kan læse hele artiklen i Effektivt Landbrug via linket HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.