Se dokumentationen: Så minimalt er landbrugets kemikalieforbrug

Jo, kun omkring en halv procent af det samlede kemikalieforbrug i Danmark relaterer sig til landbrugsdrift – viser nylig rapport fra Arbejdsmiljøstyrelsen

folder-2

”Kan det nu også passe”, lød det fra både venner og fjender af dansk landbrug, da et læserbrev af Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlem Alfred Tværsig Olesen blev offentliggjort forleden.

Landmanden fra Hornsyld spurgte, hvorfor landbruget så ofte er syndebuk i den offentlige debat – når landbrugets kemiforbrug kun udgør omkring en halv procent af Danmarks samlede kemiforbrug. ”Det minder om et isbjerg. Man koncentrerer sig mest om den lille spids, der stikker op”, skrev Alfred Olesen.

Tre erhverv tegner sig for tilsammen 0,61 %

Og jo – påstanden er skam veldokumenteret:

Den halve procent, som Alfred Tværsig Olesen nævner i sit indlæg, kommer fra rapporten ”Farlige kemikalier i Danmark” fra Arbejdstilsynet. Rapporten, der er udgivet i juni 2018, viser forbruget af kemikalier i Danmark i 2014. Af denne fremgår det, at gruppen ”Landbrug, skovbrug og fiskeri” har brugt 102.200 tons stoffer af forskellig art. I forhold til det samlede forbrug på 16.860.424 tons svarer det til 0,61 %. Men det er altså for de tre erhvervsgrupper tilsammen – og vedrører ikke kun landbrug.

Billedet gentager sig…

Kigger man på de kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske stoffer (KMR), tegner der sig et tilsvarende billede. Her er forbruget i gruppen ”Landbrug, skovbrug og fiskeri” på 7.344 tons ud af 2.214.546 tons. Det svarer til blot 0,33 %. Det drejer sig om alle former for kemi brugt i de tre erhvervsgrupper. Altså ikke kun plantebeskyttelsesmidler.

Disse tal fremgår af bilag 2 på side 20 i rapporten, som du kan læse via linket HER.

Opgørelsen viser dog ikke det fulde billede med hensyn til KMR-stoffer. En række stoffer bliver således ikke inkluderet i opgørelsen over forbruget af stoffer. De står i bilag 1 på side 19. Ingen af disse stoffer er plantebeskyttelsesmidler.

Rettelse: Efter en henvendelse fra Arbejdstilsynet har vi nogle korrigeringer. Det skyldes, at bekæmpelsesmidler ikke indgår i Arbejdstilsynets opgørelser.

De 11.666 tons bekæmpelsesmidler, der bliver brugt i landbruget, er altså ikke med i opgørelsen. Hvis de regnes med, så ville landbrug, skovbrug og fiskeri stå for 113.866 tons stoffer ud af i alt 16.872.190 tons. Dette svarer til 0,67 % for de tre erhverv. Der er i opgørelsen ikke opgjort, hvor meget kemi, der bliver brugt hos private danskere.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk, og Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen