Så langt så godt

MAN KAN MEGET i dette land, hvis man trækker miljøkortet. For med det i hånden kan man lynhurtigt få folkestemningen med sig. Og står man og vil forsvare sin ret til – eksempelvis – at drive landbrug, kan man nemt stå tilbage i offentligheden som gammeldags og bagstræberisk, hvis man ikke ukritisk spiller med på

Jakob Lund-Larsen

Af Jacob Lund-Larsen, chefredaktør, Effektivt Landbrug

SPØRGER MAN I vide kredse i det danske samfund, vil mange med noget nær statsgaranti sige, at landbruget bare har at rette ind og til punkt og prikke følge de vandplaner, staten udstikker og sikre den reduktion på tusindvis af tons kvælstof, som følger deraf. Det sker nemlig i miljøets navn. Og så er ethvert krav legitimt og lovligt. Eller er det?

HELDIGVIS HAR VI fortsat en landmandsorganisation som Bæredygtigt Landbrug, der tør tage et juridisk og fagligt opgør med staten, embedsapparatet og i bund og grund også med folkeopinionen. Og det er lige så glædeligt, at Landbrug & Fødevarer besluttede sig for at hoppe med som biintervenient. For nu skal vandområdeplansagen til Højesteret. Enten for at blive afgjort dér, eller for at blive ekspederet videre til EU-Domstolen.

HVORDAN SAGENS UDFALD bliver, kan vi kun gisne om. Men det er betryggende, at det såkaldte Procesbevillingsnævnet nu ophøjer sagen til Højesteret. Det antyder, at nævnet også godt kan se, at der er juridiske ugler i mosen i statens ageren. Eller i hvert fald noget, som vi skal helt til bunds i juridisk.

VI GÆTTER I vores stille sind på, at nævnets medlemmer, der er forstandige jurister, ligesom Bæredygtigt Landbrugs advokat og folkevalgte fra både BL og L&F, også kan se, at EU’s klare krav om, at der skal foretages økonomiske konsekvensanalyser af prisen på vandplanerne i Danmark, før de rulles ud, ikke er opfyldt af staten. Ingen kan i dag fremvise sådanne konsekvensanalyser, og det landbrugserhverv, der kommer til at betale regningen, har ikke en jordisk chance for at vide, hvor man står. Derfor kan landmanden ikke klage. For hvad skal man klage over, når intet er konkret?

VI ANERKENDER FULDT ud, at det kan blive op ad bakke. Fordi det for udenforstående kan være ret vanskeligt at sætte sig ind i. Derfor kommer vi sikkert til at høre argumenter i debatten om, at landbruget bare vil have lov at svine, og at miljøet må lide. Og at landbruget bare har at leve op til EU’s krav. Til det må man blot sige – lige netop, lad os leve op til EU’s krav til Danmark, som er stadfæstet i EU’s Vandrammedirektiv. Det direktiv yder nemlig landmændene juridisk beskyttelse og opstiller klare krav – eksempelvis til økonomiske konsekvensanalyser. Krav, som Højesteret nu skal afgøre, om den danske stat lever op til. Det er nu ganske betryggende at vide, at vi er nået så langt. Kære landmand, det var ikke sket uden BL – med L&F i sidevognen.

Denne leder fra dagens udgave af Effektivt Landbrug er bragt med tilladelse fra avisen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.