Rent vand findes på landet

BL-medlem Carsten Søborg reagerer på skriv fra Alternativet-politiker – som angiveligt ikke ved meget om landbrug og drikkevand…

vand-fra-flaske1000x400

Af Carsten Søborg, næstformand for Jammerbugt Vandløbslaug, Tranumvej 22, Birkelse, 9440 Aabybro

Rent vand findes på landet, og selvfølgelig skal vi også ude på landet vedblivende passe på vores drikkevand. Men der er ingen grund til at true landbruget med yderligere restriktioner, som Alternativets Susanne Zimmer gør i Nordjyske den 25.2.

Ved Susanne Zimmer, at DMS – som hun nævner, og som findes flere og flere steder i vores vand – er hovedbestanddelen i bl.a. træbeskyttelsesmidlet Gori – og at det udvaskes, når det regner på Gori-beskyttet træværk? Det benyttes ikke længere i landbruget – og er tidligere kun benyttet til visse typer af frugt og bejdsning af roefrø til eksport. Det er hovedsageligt fundet i byområder. Hvorfor er det så landbruget, Susanne Zimmer vil lave restriktioner overfor?

Et par ord om nitrat

I Novana-rapporten – den årlige offentlige statusrapport om miljøet, der lige er udkommet – hedder det om nitrat: I 2017 var den målte gennemsnitsværdi i det iltholdige grundvand på det hidtil laveste niveau i overvågningsperioden. Der er analyseret lige knap 6000 drikkevandsboringer. 83 % er helt fri for nitrat, og resten holder sig under EU’s grænseværdi. Bortset fra ½ % i områder med specielle jordbundsforhold og stor bevågenhed.

Vi kan også glæde os over fremgang – det ”nye” grundvand dannet omkring 1998-2014 har mindre nitratindhold end det ”gamle” grundvand dannet omkring 1940-1975. Det går den rigtige vej.

Susanne Zimmer vil omlægge alt landbrug til økologi – det skal hun nu ikke gøre for at mindske nitratudledningen – tværtimod.

Som Miljøstyrelsen skriver…

På Miljøstyrelsens hjemmeside hedder det: Glyphosat (RoundUp) er godkendt som pesticid i EU, og Miljøstyrelsen har vurderet, at det er sikkert at anvende i Danmark, og dermed ikke forurener grundvandet og drikkevandet. Der er hverken lukket eller sløjfet drikkevandsboringer på grund af Glyphosat. Der er fundet spor af Glyphosat igennem årene (man kan jo analysere sig frem til alt) – men ingen over grænseværdien – og mange analyser er trukket tilbage på grund af fejl i analysen.

Jeg efterlyser saglighed og bredde i debatten – også fra Alternativets Susanne Zimmer.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i bl.a. avisen Nordjyske. Skribenten er medlem af Bæredygtigt Landbrug og har sagt god for, at teksten ligeledes offentliggøres på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.