Fødevarer og klima: Husk CO2-opsamlingen i intensiveret bæredygtigt landbrug!

Bæredygtigt Landbrug er repræsenteret, når der den 18. marts arrangeres konference om ”Fødevarer i et ændret klima”

landskab-hvede-juli-16-1

Landbrug, virksomheder, forbrugere og samfund har et fælles ansvar for fødevarernes klimabelastning, lyder det fra Aarhus Universitets interdisciplinære center for klimaforandringer, iClimate, som nu samler aktørerne til en diskussion om løsningerne.

Det sker på en konference i Eigtveds Pakhus mandag den 18. marts. Bæredygtigt Landbrug deltager i paneldebatten. Her vil BL’s repræsentant i panelet påpege mulighederne for at samle CO2 op i landbrugsjorden ved intensiveret bæredygtig landbrugsproduktion.

“En af menneskehedens største udfordringer”

”De menneskeskabte klimaændringer har enorme konsekvenser for verdens økosystemer og for menneskelige levevilkår. Begrænsninger af klimaændringerne gennem eliminering af udledningerne af drivhusgasser er derfor en af menneskehedens største udfordringer”, skriver Claus Bo Andreasen, chefkonsulent på Foulum, i invitationen til konferencen, der har fået titlen ”Fødevarer i et ændret klima”.

Konferencen sætter fokus på de udfordringer og dilemmaer, som både landbruget, virksomhederne, forbrugerne og samfundet i det hele taget står overfor i forbindelse med klimaændringerne, lyder det videre i invitationen.

Professor: Behov for radikale omlægninger

”Fødevarer er en af de mest betydende kilder til udledning af klimagasser. Hvis vi skal nå FN’s målsætning om at undgå temperaturstigninger på mere end to grader, så er der behov for radikale omlægninger i både fødevareforbrug og fødevareproduktion”, siger professor Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Han peger på, at der er tale om en gigantisk udfordring, hvor forbrugere, producenter og samfund har en fælles opgave i at gøre fødevarerne klimavenlige.

”Der vil skulle udvikles produktionssystemer, teknologier og rammevilkår, som giver landbruget og fødevareindustrien mulighed for at producere konkurrencedygtige fødevarer med et lavt klima- og miljøaftryk. Men det er også en forudsætning, at forbrugerne sammen med detailhandlen sikrer forbrug og afsætning af klimavenlige fødevarer”, forklarer Jørgen E. Olsen.

Tilmelding senest på tirsdag

På mødet vil forskere og andre eksperter indledningsvist pege på problemstillinger og udviklingsmuligheder på fødevareområdet. Efterfølgende vil repræsentanter fra virksomheder og organisationer komme med deres bud på mulighederne for en fremtidig klimavenlig fødevareproduktion og for dansk landbrugs rolle i en fremtid med klimaændringer – og det er altså her, BL’s input kommer ind i billedet.

Hurtig tilmelding er påkrævet – og inden på tirsdag – se link til både program og tilmelding HER.

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.