Er det så metoden?

Redaktør på Grovvarenyt stiller nogle relevante spørgsmål i anledning af ny og forbedret metode til vurdering af forekomster af grundvand

Vand glas

Af Gunner Buck, redaktør, Grovvarenyt

I betragtning af den enorme offentlige interesse for grundvand og drikkevand – med tilhørende hetz mod dansk landbrug i årtier – er det oplagt, at den nye rapport fra Geus nu vil blive studeret grundigt i landbrugets organisationer.

Det er oplagt, at Geus over årene har flyttet målinger af nitrat “i grundvand” længere og længere op mod rodzonen, hvor vandet ikke er grundvand. Det betyder så, at man kan måle, om der er brugt mere eller mindre kvælstofgødning.

Men det fortæller intet om nitrat i de dybe forekomster, hvor man henter drikkevand.

Kræver målinger i mange år

I en rapport fra 2016 skrev Geus bl.a. følgende om evaluering af modelresultater:

– Den eneste direkte måde at evaluere landbrugets ændrede kvælstofregulering er retrospektivt på grund af grundvandets lange opholdstider.

– Det vil sige, at grundvandets udvikling i nitratindholdet skal overvåges og måles de næste mange år, førend modellers resultater og prognoser kan verificeres med hensyn til merpåvirkningen af grundvandet med kvælstof.

– Det er derfor altafgørende, at grundvandsovervågningen er funderet på et repræsentativt geografisk og geologisk dækkende måleprogram.

Ikke videre betryggende

Foranstående citat vidner om, at dansk landbrug bliver reguleret efter modeller, som ikke er verificerede “med hensyn til merpåvirkningen af grundvandet med kvælstof”… og heller ikke kan blive verificerede de næste mange år.

Det er ikke særligt betryggende for danske landmænd, hvis fremtid i mange tilfælde kommer til at afhænge af indgreb, som gennemføres på grund af modellerne for fund af nitrat i grundvand.

Er den nye rapport en påkrævet kvalitetssikring – eller vil den blot sløre billedet af de målinger, Geus hidtil har gennemført?

Rummer den nye rapport metoden til at få målingerne gennemført helt korrekt?

Og er denne indrømmelse af, at tingene ikke hidtil er gjort godt nok… også medvirkende til, at Danmark har søgt udsættelse for opfyldelsen af Vandrammedirektivet, der ellers skal være på plads i 2027?

Er rapporterne fra Geus detaljer af det samlede problemkompleks, som også bør med i den aktuelle sag ved Højesteret?

(Indlægget har været bragt som et synspunkt i fagbladet Grovvarenyt – der har givet tilladelse til, at teksten ligeledes gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.