Debat på falske præmisser – oppositionen svigter landbruget

LA’s ordfører langer hårdt ud efter Ida Auken, som misinformerer i kvælstof-diskussionen

Klaus Åge, økologisk planteavler

Af Carsten Bach (LA), miljø- og fødevareordfører

Folketingsvalget nærmer sig med raske skridt.

Det kan mærkes i den politiske debat, hvor synspunkter skærpes på godt og ondt. Et af de mere ærgerlige eksempler er oppositionens falske anklager om, at Fødevare- og Landbrugspakken ikke virker, fordi landbruget ikke leverer de lovede kvælstofreduktioner.

Skrupforkert udgangspunkt for debatten

Jeg fremførte for et par uger siden det synspunkt, at landbruget på ingen måde har svigtet opgaven. Tværtimod står landmænd i kø for at deltage i alle de frivillige ordninger for kvælstofreduktion, som myndighederne har iværksat.

Efterfølgende har Folketinget nu fået svar fra ministeren på en række spørgsmål fra undertegnede.

Svarene bekræfter mig i, at vi diskuterer denne sag på falske præmisser, som de røde partier står bag.

Udgangspunktet for kritikken er en påstand, at landbruget angiveligt skulle have forsømt at reducere kvælstofudledningen med ca. 1850 tons kvælstof i 2018 gennem anlagte vådområder, minivådområder og skovrejsning, der fjerner kvælstof fra vandmiljøet.

Det er rent ud sagt skrupforkert.

Godt nok har de 1850 tons fremgået af et tidligt estimat til Folketinget, men i et svar til Folketinget på spørgsmål fra undertegnede bekræfter ministeriet, at der i de konsoliderede vandplaner ikke er nogle delmål inden for den aktuelle vandplansperiode, der løber frem til udgangen af 2021. Der gælder kun et samlet mål for, hvad de kollektive virkemidler skal levere i 2021.

Det fremgår også af svaret til Folketinget, at der derfor heller ikke er noget delmål i statens aftale med kommunerne om etablering af vådområder frem mod 2021.

Alt dette er Folketinget tidligere blevet orienteret om, og på den baggrund giver det ikke mening at kritisere landmænd eller kommuner for ikke at have leveret nogle indsatser i 2018. Staten har jo aldrig bedt kommunerne eller landmændene om at gøre det.

Ida Auken kunne lige så godt have kritiseret egne vandplaner

Især undrer det mig, at kritikken kommer meget kraftigt fra Ida Auken (R), der immervæk selv er tidligere miljøminister. Da hun sad i ministerstolen, blev der lavet vandplaner baseret på aftaler med kommunerne om udlægning af vådområder med et samlet mål for hele planperioden og uden delmål for de enkelte år i perioden. Og her blev indsatsen i øvrigt først realiseret ved en ketchup-effekt sidst i vandplansperioden.

Ida Aukens kritik kunne altså lige så godt rettes mod de forrige vandplaner, som hun havde ansvaret for.

Værre bliver det, når samme Ida Auken hævder, at de manglende resultater skyldes regeringens naive tro på landmændenes velvilje. Det er en urimelig påstand, når kendsgerningerne er, at landbruget er endog meget villig til at gøre deres del af indsatsen. Endnu værre bliver det, når man tænker på, at landmændene faktisk også var aktive medspillere under de forrige vandplaner, som Ida Auken var ansvarlig miljøminister for. Her deltog landmændene frivilligt i et stort antal kommunale vådområdeprojekter.

Hvordan går det så rent faktisk med udledningen af kvælstof til vandmiljøet? Ifølge oppositionen ser vi nu en stigende udledning til vandmiljøet som følge af, at Landbrugspakken gav landmændene lov til at bruge mere gødning, samtidig med at de kollektive virkemidler ikke er blevet iværksat.

Igen er der tale om vildledning.

Faktum er, at lempelserne i Landbrugspakken er blevet neutraliseret gennem flere tiltag, blandt andet ved, at landbruget – frivilligt – siden 2017 har udlagt ekstra kvælstofopsamlende efterafgrøder.

Kvælstofudledningen er altså faldende

Og ser vi på den faktisk målte kvælstofudledning, så er den i følge Aarhus Universitets seneste tal for 2017 lavere nu, end den var, før Landbrugspakken blev vedtaget i 2015. Fra selvsamme universitet lyder det samtidig, at det er alt for tidligt at sige noget som helst om effekterne af Landbrugspakken på kvælstofudledningen.

Det burde oppositionen lytte til, også selvom der ikke er længe til folketingsvalget.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i Avisen Danmark – fællessektionen for dagbladene i mediekoncernen Jysk Fynske Medier A/S. Skribenten har sagt god for, at teksten ligeledes bringes på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen