BL-advokat kræver Stiig Markagers påstande trukket tilbage

Advokat Hans Sønderby anbefaler et søgsmål mod professor Stiig Markager for at have fremsat falske oplysninger i Berlingske - der samtidig kan have overtrådt de presseetiske regler

dommerhammer

Professor Stiig Markagers navn blev nævnt flere gange på BL’s generalforsamling i Horsens i onsdags – og det var ikke for noget positivt…

Bæredygtigt Landbrug har – som det også fremgik af generalforsamlingen – forelagt Berlingskes omstridte artikler om Landbrugspakken og kvælstofudledning samt den seneste Novana-rapport for foreningens advokat, Hans Sønderby Christensen fra Sønderby Legal. På den baggrund vurderer advokaten, at Berlingskes dækning meget vel kan være i strid med de regler og principper, der gælder for pressens virke. Selvom Novana klart konkluderer, at der ikke på nuværende tidspunkt kan konstateres konsekvenser af Landbrugspakken, hviler en lang række artikler i Berlingske på den grundlæggende præmis, at miljøet har fået det ringere.

Ingen kender det endelige miljøregnskab

”Når man som læser ser overskrifter om, hvilke konsekvenser politikerne vil drage mod landbruget – artikler som blåstempler tidligere kritikeres udsagn imod Landbrugspakken – italesætter det en stemning af, at det endelige bevis for landbruget som miljøsynder ud over Landbrugspakkens kant er blevet præsenteret og dommen afsagt. Men fakta er, at ingen kender det endelige miljøregnskab efter Landbrugspakken, og landbruget har ikke modtaget 50.000 tons N, som ellers var forudsat i Landbrugspakken”, som Hans Sønderby forleden formulerede det i Maskinbladet.

Falsk udsagn

Advokat Sønderby vurderer ligeledes, at brug af havbiolog og professor Stiig Markager som ekspert på spørgsmål om landmændenes EU-kompensationsordninger kan være i strid med reguleringen af pressens forhold.

”Den enkelte landmand, der skal lave et minivådområde eller tage noget jord ud af drift og lave et vådområde, mister penge på det, fordi han omlægger produktionsjord til ikke-produktionsjord”, lød det fra Markager.

Til dét siger Hans Sønderby:

”Eftersom udsagnet både er falsk og fremsat af en person med titel af professor, kan det ikke udelukkes at have gjort indtryk på meningsdannere og politikere, som forfølger bestemte dagsordener. Hverken professor eller medie har holdt sig tilbage, og vinklen fremstår italesættende og målrettet. Professoren er efter min vurdering afskåret fra at fremsætte faktisk falske udsagn i offentligheden i sin egenskab af professor. Min anbefaling er derfor, at der uden videre rejses en sag mod professor Markager med henblik på at få mortificeret (kendt død og magtesløs, red.) professorens udsagn, såfremt han fastholder sit udsagn”, lyder advokatens råd.

Du kan læse hele artiklen fra Maskinbladet via linket HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen