Propaganda uden grænser

Steen Gade er faldet for propagandaen mod Landbrugspakken. Eller måske er han et led i den?

kunstgødning-spredes-på-marken-hjemmeside

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro. og ekstern faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Den mangeårige SF-miljøpolitiker og tidligere direktør i Miljøstyrelsen, Steen Gade, skriver på www.altinget.dk, at ”Landbrugspakken har gjort Danmark til miljøskurk”.

Når han citerer fra Stiig Markager og GEUS om “målbare negative effekter af regeringens landbrugspakke gennem forøget indhold af nitrat i vandet lige under markerne”, så er det et klart signal om, at han er faldet for propagandaen mod landbrugspakken. Eller måske er han et led i den…?

Intet kan måles i grundvandet

Selvfølgelig kan der måles effekt af Landbrugspakkens gødningsregulering, når man måler i “vandet lige under markerne”. Det skal der jo kunne, hvis der skal være mening i det hele. Hvorfor skulle man ellers give gødning?

Pointen er, at der intet kan måles i grundvandet, hvorfra drikkevandet hentes.

En anden pointe, som Steen Gade formentlig også lukker øjnene for, er, at målingerne af nitrat er flyttet længere op mod jordoverfladen, fordi man ikke kan registrere nogen udvikling i det rigtige grundvand under grundvandsspejlet. Det hænger sammen med, at der ikke eksisterer nitrat i det iltfri grundvand.

Grundvand defineres ikke korrekt i Danmark

Men Danmark har defineret grundvand forkert gennem en årrække og måler i noget, der kaldes “iltet grundvand”, men reelt er jordvand, som helt naturligt indeholder nitrat – både under landbrug og andre bevoksede arealer.

Falsum på falsum på falsum…

Påstanden om de 700 tons om året er et falsum – muligvis hentet fra Berlingskes mishandling af hele emnet i vinterferie-ugen.

Påstanden om algevækstens fordobling er et falsum.

Påstanden om, at EU’s vandrammedirektiv skulle stille krav vedrørende “kvælstofudsivning” er et falsum.

Det hele ligner propaganda uden grænser. En “propagandapakke”, om man vil.

(Indlægget har været bragt som kommentar til Steen Gades indlæg på www.altinget.dk – dét indlæg kan du læse via linket HER).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.