Oppositionens erklæringskrig

De røde partier burde erkende, at Landbrugspakken rent faktisk har været en succes, skriver Bæredygtigt Landbrugs faglige rådgiver

landskab-rug-juli-16

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro. og ekstern faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Den nye NOVANA-rapport skriver:

”Den samlede kvælstoftilførsel fra land til havet var i 2017 ca. 64.000 ton N – mod 62.000 ton N i 2016. Såfremt der tages højde for nedbør m.m. (normaliseret), var tilførslen i 2017 på ca. 60.000 ton N, som er stort set det samme som i 2016, hvor den var 59.000 ton N”.

Og rapporten konkluderer:

”Det er endnu for tidligt at vurdere den samlede effekt af det øgede forbrug af kvælstof og de kompenserende efterafgrøder, der blev muliggjort med Fødevare- og Landbrugspakken i 2015”.

Svulstige erklæringer på billig baggrund

Men det afholder ikke den radikale miljøordfører Ida Auken med Alternativet, SF og Enhedslisten på slæb fra at fremsætte svulstige erklæringer her i starten af valgkampen:

“Det her er Landbrugspakkens absolut endelige fald. De beregninger, regeringen havde – og som vi andre advarede mod – holder ikke. Derfor skal en ny regering gøre op med Landbrugspakken efter et valg,” siger hun til Altinget.

Hov – nu kan man måske ikke længere stole på NOVANA?

Hermed er oppositions-politikerne på tværs af den NOVANA-rapport, de åbenbart kun støtter sig til, når den passer til deres politiske holdninger.

Oppositionen skulle tage at erkende, at Landbrugspakken har været en succes: Landbrugspakkens påståede ekstra udledning af kvælstof kan i realiteten ikke måles – de statistiske usikkerheder taget i betragtning. Og denne situation relaterer sig til den kendsgerning, at de kollektive kompenserende virkemidler dårligt nok er kommet i gang: Ida Auken har jo selv fået miljøministerens svar om, at kun 12 ud af 1.451 tons N er effektueret.

Kendsgerninger fordrejes

Når Landbrugspakken ikke kan ses i N-udledningen, selv om under 1% af de kollektive kompenserende virkemidler er kommet i gang, grundet offentligt smøleri, er det et tyndt grundlag at køre valgkamp på, medmindre man fordrejer kendsgerningerne.

Del:

Deltag i debatten

Kategorier

Bedre vilkår for danske landmænd

Bliv medlem i dag

Vi opfordrer til, at du bliver medlem af Landsforeningen for Bæredygtigt landbrug og dermed støtter foreningens arbejde for fremtidens danske landbrug

Q8

Rabataftale med Q8

Bæredygtigt Landbrug har indgået et samarbejde med Q8 om en fordelagtig rabataftale på brændstof.

Scroll til toppen