Oppositionens erklæringskrig

De røde partier burde erkende, at Landbrugspakken rent faktisk har været en succes, skriver Bæredygtigt Landbrugs faglige rådgiver

landskab-rug-juli-16

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro. og ekstern faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Den nye NOVANA-rapport skriver:

”Den samlede kvælstoftilførsel fra land til havet var i 2017 ca. 64.000 ton N – mod 62.000 ton N i 2016. Såfremt der tages højde for nedbør m.m. (normaliseret), var tilførslen i 2017 på ca. 60.000 ton N, som er stort set det samme som i 2016, hvor den var 59.000 ton N”.

Og rapporten konkluderer:

”Det er endnu for tidligt at vurdere den samlede effekt af det øgede forbrug af kvælstof og de kompenserende efterafgrøder, der blev muliggjort med Fødevare- og Landbrugspakken i 2015”.

Svulstige erklæringer på billig baggrund

Men det afholder ikke den radikale miljøordfører Ida Auken med Alternativet, SF og Enhedslisten på slæb fra at fremsætte svulstige erklæringer her i starten af valgkampen:

“Det her er Landbrugspakkens absolut endelige fald. De beregninger, regeringen havde – og som vi andre advarede mod – holder ikke. Derfor skal en ny regering gøre op med Landbrugspakken efter et valg,” siger hun til Altinget.

Hov – nu kan man måske ikke længere stole på NOVANA?

Hermed er oppositions-politikerne på tværs af den NOVANA-rapport, de åbenbart kun støtter sig til, når den passer til deres politiske holdninger.

Oppositionen skulle tage at erkende, at Landbrugspakken har været en succes: Landbrugspakkens påståede ekstra udledning af kvælstof kan i realiteten ikke måles – de statistiske usikkerheder taget i betragtning. Og denne situation relaterer sig til den kendsgerning, at de kollektive kompenserende virkemidler dårligt nok er kommet i gang: Ida Auken har jo selv fået miljøministerens svar om, at kun 12 ud af 1.451 tons N er effektueret.

Kendsgerninger fordrejes

Når Landbrugspakken ikke kan ses i N-udledningen, selv om under 1% af de kollektive kompenserende virkemidler er kommet i gang, grundet offentligt smøleri, er det et tyndt grundlag at køre valgkamp på, medmindre man fordrejer kendsgerningerne.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen