Gødningsregler ødelagde svineproducenters økonomi

Danske slagtesvineproducenters økonomiske resultat efter finansiering ville have været 80 procent større i perioden 2009-2014, hvis de reducerede gødningsnormer ikke var blevet indført

grise1000px

Bæredygtigt Landbrug har anlagt en retssag mod staten, som Danske Svineproducenter er biintervenienter i.

I den forbindelse er der fremkommet interessante tal, som med al tydelighed illustrerer nogle af de danske svineproducenters udfordringer – viser tabeller offentliggjort på Danske Svineproducenters hjemmeside.

En opgørelse over perioden 2009-2014 viser, at en gennemsnitlig slagtesvineproducent har haft et gennemsnitligt resultat efter finansiering på 197.000 kroner. Det er regnet ud fra en bedrift med cirka 9.000 producerede slagtesvin og omkring 166 hektar, hvor kornet bruges til foder.

Tallet er i virkeligheden endnu større…

Det tab, svinebonden har haft som følge af de reducerede normer, kan opgøres til 158.000 kroner. Det svarer til, at landmandens resultat ville være 80 procent større, hvis de reducerede gødningsnormer ikke havde været en realitet. Hvis man korrigerede tallene for, at svineproducenterne, der fodrer med eget korn, typisk har et sædskifte med mere korn end gennemsnittet, ville resultatet blive endnu større.

Tabet stoppede naturligvis ikke i 2014 men fortsatte, indtil Fødevare- og Landbrugspakken blev fuldt implementeret. I perioden forsøgte man med forskellige tiltag at forbedre økonomien i slagtesvineproduktionen men uden det helt store held.

Slagtesvinebedrifter drænet for kapital

Reduktionen af gødningsnormerne har været med til at dræne slagtesvinebedrifterne for kapital og på den måde også bidraget til den krise, som slagtesvineproduktionen har været i.

Tabet for soholdere og integrerede besætninger, som har brugt deres eget korn, har været af samme størrelsesorden. Det skyldes, at tabet opstår dels som manglende udbytte på marken, dels som et resultat af, at de har skullet ud og købe ekstra protein.

Du kan se mere til opgørelsen fra Danske Svineproducenter via linket HER.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.