Embedsmænd i risiko for vildledning af Folketinget

BL-advokat vurderer, at embedsmændene lynhurtigt skal følge op på Auken-svaret for at undgå at overtræde de retningslinjer, som gælder for dem til at imødegå vildledning af Folketing og befolkning.

hans_sonderby

Ifølge advokat Sønderby Christensen skal embedsapparatet på banen tidligt mandag morgen. Svaret til Ida Auken om kompenserende foranstaltninger fra 21. januar, som i weekenden trækker overskrifter i landets medier, er efter hans mening helt utilstrækkeligt.

”Det svar kan efter min vurdering absolut ikke stå alene, og vil være i strid med kodekset for embedsmænd, hvis det ikke lynhurtigt følges op. Svaret leder til den indlysende konklusion, at fordi der er igangsat få kompenserende foranstaltninger har miljøet det skidt, at landmændene ikke gør, hvad der er aftalt, og at regeringen har mistet grebet om pakkens implementering, selvom det er et forvrænget billede”.

Problemet er, ifølge ham, at ministeriet undlader at tilføje, at landbruget slet ikke har modtaget den mængde ekstra N, som de kompenserende foranstaltninger skal kompensere for.

”Hvis ministeriets embedsmænd vil undgå at tilsidesætte det kodeks, som gælder i centraladministrationen, skal der lynhurtigt reageres med oplysning om sagens virkelige sammenhæng. Når både opposition og regering har reageret med hårde ord på svarets tal ud fra helt utilstrækkelige forudsætninger, har embedsmændene, pligt til at rydde misforståelserne af vejen”.

Han henviser til overskrifter som ”sidste chance for landbruget”, ”regeringen har mistet grebet om landbrugspakken”. Her har embedsapparatet en klar handlepligt til at rede trådene ud. De skal her være landbrugets bolværk mod helt unødvendige indgreb på baggrund af utilstrækkelig viden om faktiske forhold. De kan ikke nøjes med at give svar og ignorere, at de bliver brugt på misvisende måde. De har en positiv handlepligt, ifølge ”Kodeks VII handlepligter for embedsmænd i centraladministrationen”.

Efter hans vurdering kan manglende korrektion blive et alvorligt brud på kodeks for ministeriet. For det første ved ministeriet, at landbruget mangler at få over 50.000 tons N stillet til rådighed. Så kan det ikke nytte, at ministeriet vælger kun at forklare om manglende kompenserende foranstaltninger for den mængde N, som ikke er modtaget endnu. Svaret er dermed helt utilstrækkeligt. For det andet kan kompenserende foranstaltninger kun virke, hvis der er noget at kompensere for, og når varen ikke er leveret, bliver den reelle virkning naturligvis beskeden, og det fremgår ingen steder, selvom spørgeren netop spørger ind til reelle virkninger. For det tredje undlader ministeriet i svaret og siden 21. januar at oplyse, at landbruget har leveret på det, som det uden videre kan levere på, nemlig efterafgrøderne. Eksempelvis vådområderne kræver betydelige myndighedsordninger, som involverer mange lodsejere, og som derfor tager mange år at løbe i gang. Det fremgår heller ingen steder.

Advokaten forventer derfor, at ministeriet vil korrigere og komplettere de oplysninger, som gives i svaret til Auken, således at fejloplysninger ikke fører til fejlbeslutninger hos politikerne.

Du kan i denne video se, hvordan det kan være, at der er 50.000 tons galt i regnestykket:

Please accept statistikker, markedsføring cookies to watch this video.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.