Efter BL’s generalforsamling: Grund til optimisme – trods modgang og landbrugsfjendtlige medier

Landmand Bo Ritterbusch har sendt os denne hilsen efter onsdagens generalforsamling i Bæredygtigt Landbrug

ritterbusch-1

Af Bo Ritterbusch, Korupvej 10, 9560 Hadsund

Gårsdagens generalforsamling i Bæredygtigt Landbrug foregik i højt solskin og med fuglefløjt fra oven. Det endda i mere end én forstand.

Vælger man at tage de positive briller på, så var der i sandhed meget at glæde sig over.

Hvilken produktivitet i vores erhverv!

Første indlæg fra Lars Tvede fortalte os, at vi landmænd var den gruppe af alle, der i perioden fra 1970 og til i dag havde haft den allerstørste produktivitetsfremgang. Målt pr. landmand er produktiviteten steget hele 14 gange! Det kan vi godt være stolte af. I samme periode har f.eks. den offentlige sektor ligget stort set status quo…

Senere kunne vi høre, at vi nu for første gang i mange år har fokus på, at landbruget kan binde kulstof i jorden via opbygning af humus. Dette er nu muligt grundet Landbrugspakken, der muliggør, at vores afgrøder kan gødes efter ligevægtsprincippet. Planteavlen kan derved være med til at løse de udfordringer, der måtte være med CO2 i atmosfæren.

Opløftende juridiske nyheder

Det blev også fortalt, at der var indgået forlig i foreningens retssag mod staten (gødningssagen). Der er nu fremkommet så meget faktuel viden, at fremtidig fravigelse af princippet om at gøde efter ligevægtsprincippet vil få det meget svært i retssystemet. Det giver ro i maven. Selv professorer fra AU siger nu, at regulering af normerne for gødning på dyrkningsfladen har meget ringe effekt, og at de er at regne blandt de allerdyreste virkemidler.

Hvad det juridiske spor angår, hørte vi også (fra advokat Sønderby), at danske særregler absolut ikke kan sanktioneres med EU-midler – det er da rart at få slået fast!

Forsamlingen blev ligeledes mindet om, at glyphosat er et glimrende ukrudtsmiddel. Det er sikkert at anvende. Det udvaskes ikke til grundvandet. Og der er ingen kræftfremkaldende effekt forbundet med midlet.

Sig mig – skal verdensmesterskabet ikke fejres?

En tilhører rejste sig og undrede sig over, at samtlige danske svineproducenter ikke havde været inviteret på rådhuspandekager, når de nu havde vundet “verdensmesterskabet” i lavt antibiotikaforbrug. Vi siger tak for de pæne ord.

Alt det ovenstående varmede yderligere på en i forvejen lun og tidlig forårsdag. Det giver fornyet mod på tingene ovenpå et år med modgang, tørke og lave afregningspriser.

Ligeledes er det gode nyheder fra og om et bærende erhverv. Nyheder, der sikkert ikke finder vej til Berlingske eller andre medier på stenbroen.

Men jeg synes, du burde vide det. Er du enig, så spred endelig budskabet!

(Bo Ritterbusch er medlem af Bæredygtigt Landbrug og har skrevet indlægget med henblik på offentliggørelse på BL’s hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.