Aakær Gods: Klagenævn underkender afgørelser truffet af Odder Kommune

Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet kan få betydning for landmænd i hele Danmark, vurderer advokat Anker Laden-Andersen og BL’s chefjurist

foto

”Afgørelsen giver landbrugserhvervet vigtig medvind, fordi det slås fast, at det påhviler kommunen at sikre, at vandløb administreres i overensstemmelse med vandløbsloven – det er altså ikke bredejerne, der skal holde øje med, om oprensningen foretages”.

Sådan lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz, efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet i to afgørelser har underkendt afgørelser truffet af Odder Kommune vedrørende vedligeholdelsen af Aakær Å.

De principielle afgørelser kan vise sig at få stor betydning i en sag, som Johan Koed-Jørgensen fra Aakær Gods har anlagt mod Odder Kommune omkring manglende vedligeholdelse og oprensning af åen. Nævnet fastslår blandt andet, at åen skal vedligeholdes i overensstemmelse med den af myndighederne indgåede aftale om helhedsplanen for Aakær Gods. Et af Odder Kommunes hovedsynspunkter i den verserende erstatningssag har været, at der ikke for kommunen har været en pligt til at foretage vedligeholdelse i overensstemmelse med den helhedsplan, som var aftalt med myndighederne.

Bærende element i godsets sag mod kommunen

Det centrale er således, at Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at kommunen er forpligtet til at vedligeholde vandløbet i overensstemmelse med både helhedsplanen og det gældende vandløbsregulativ.

I den ene afgørelse fastslår Miljø- og Fødevareklagenævnet, at Odder kommune ikke har dokumenteret, at Aakær Å i år 2016 var tilstrækkeligt vedligeholdt i overensstemmelse med blandt andet helhedsplanen. Dette er et af de bærende elementer i Aakær Gods’ synspunkter i retssagen.

I den anden afgørelse har kommunen ophævet et påbud om, at Aakær Gods skulle have foretaget en ulovlig regulering af Aakær Å. I denne afgørelse finder nævnet, at et udstedt påbud ikke er tilstrækkelig defineret og klart.

Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fastslår, at det er Odder kommune, der har pligt til at dokumentere, at der er sket tilstrækkelig vedligeholdelse af Aakær Å samt de regulativer, der gælder.

Pligten for kommunerne skæres ud i pap

”Afgørelserne fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er principielle og kan få betydning for landbrug i hele Danmark”, siger Aakær Gods’ advokat Anker Laden-Andersen, HjulmandKaptain, i en pressemeddelelse.

”Afgørelserne fastslår, at der består en pligt for kommunerne til at foretage oprensning og dokumentere, at dette er sket. Afgørelserne fastslår også, at en kommune har pligt til at sikre klare og tydelige vandløbsregulativer og har en pligt til at være tydelige og klare i krav omkring retablering”.

Se eller gense videoen

Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside har tidligere beskrevet godsejer Johan Koed-Jørgensens stævning mod Odder Kommune. Dengang understregede BL’s direktør Hans Aarestrup, at stævningen bliver en spændende sag at følge for landbrugsorganisationen. Du kan læse artiklen i linket HER.

Godsejeren har fået lavet en dronevideo, der viser problemstillingen. Videoen blev optaget den 15. august 2018 og har tidligere været vist på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside. Du kan se eller gense videoen via linket HER.

I dag siger Johan Koed-Jørgensen i pressemeddelelsen:

”For Aakær Gods er den manglende vedligeholdelse af Aakær Å et stort problem. Aakær Gods har valgt at bruge ressourcer på denne sag for at få fastslået kommunernes pligt til at foretage oprensning af vandløb og sikre dokumentation herfor. Manglende oprensning af vandløb i overensstemmelse med de regulativer, der gælder, er og har været et stort problem for det danske landbrug”.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.