Fokus på faglighed på planteårsmøde og kongres

Der blev drøftet bl.a. Novana-rapport og vandløb på førstedagen i Herning

blaa_nok

Formand i L&F Planteproduktion, Torben Hansen, og sektordirektør i Seges, Troels Toft, aflagde fælles beretning på planteårsmødet i Herning tirsdag – dagen efter at de første oplysninger om Novana-rapporten var kommet ud igennem ministeriets pressemeddelelse.

De var faste i kødet: Når klimanormaliseringen beregnes rigtigt og ikke, som det nu er blevet gjort af DCE, Aarhus Universitet, vil tallene vise en stagnerende til let faldende kvælstofudledning. Problemet er årstidsvariation. Når man tager gennemsnittet af hele året, bliver det noget lunkent, som det blev udtrykt. Men tager man de måneder, hvor nedbøren faldt, og regner på det – ser det helt anderledes og realistisk ud, understregede de to. Og så vil udledningen være let faldende, mente de.

Enig med BL omkring baseline-problematikken

Det glædede dem samtidig, at baseline nu skal genberegnes. De er helt enige med Bæredygtigt Landbrug i, at tallet, landbruget reguleres efter, er alt for højt, og at det påvirker det høje krav om efterafgrøder. Også i spørgsmålet om BNBO faldt en kontant dom: Følelser vandt over fagligheden, sagde Torben Hansen.

Der var ros til Radimax-forsøgene med dybe rødder på Københavns Universitet, og specielt i den varme sommer 2018 giver det rigtig god mening, understregede de.

Også L&F opfordrer ligesom BL til, at alle landmand får set på vandløbene og klaget inden den 25. januar, hvis ens vandløb er i en forkert kategori. Det er der mange, der er. Der er alt for få vandløb, der er taget ud af planerne, understregede Torben Hansen, og understregede, at i Slesvig-Holsten er det nok, at der er dræn til et vandløb, for at det bliver karakteriseret som modificeret. Det er nu, der skal klages, sagde Torben Hansen.

Staten har ikke styr på sit spildevand

Det er næsten umuligt at få nedklassificeret et vandløb, når afgørelsen først er truffet. Og så understregede han:

”Staten har ikke styr på sit spildevand. De må feje for egen dør først, før de går efter os på vandløbsområdet,” idet han viste et billede af en bæk ved et sommerhusområde.

”Jeg kalder det her for ulækkert,” sagde planteavlsformanden.

L&F venter sig meget af præcisionslandbrug – både hvad angår sprøjtemidler og gødning. Når de bare pletter i marken ikke gødes, vil det betyde meget for udvaskningen, lød det. L&F vil kæmpe hårdt for Glyphosat og andre sprøjtemidler – og er ikke parat til at opgive Round-Up lige inden høst.

Realistiske reduktionskrav, tak!

L&F kæmper også for, at de store reduktionskrav i Vandmiljøplanerne skal være realistiske til næste planperiode, idet man bl.a. pegede på Stege Nor, hvor reduktionskravet er 100%.

Spørgsmålet er: Kan vi vente til næste planperiode i 2021?

Der fortsættes med plantekongres onsdag. Her har 1400 deltagere over 80 sessioner at vælge imellem.

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.