Tjener journalister offentligheden? Javel ja…

Hvorfor har de store medier så aldrig interesseret sig for de positive aspekter af Landbrugspakken, spørger Bæredygtigt Landbrugs kommunikationschef

nyhedscover_fjorden_m_valmuer_

Af Christian Ingemann Nielsen, kommunikationschef i Bæredygtigt Landbrug

Jeg tilhører en af de mest selvhøjtidelige og selvoptagede erhvervsgrupper: Journaliststanden.

Hvis ikke det mest interessante emne for pressen er dens egen (selvsagt enorme) betydning i forhold til det omgivende samfund, er det naturligvis branchens egne behov og interesser. Således også i denne tid, hvor standen diskuterer spørgsmålet:

Er journalistik og kommunikation hinandens modsætninger?

Debatten begyndte med, at en kendisjournalist ved navn Lasse Jensen i venstrefløjens foretrukne hovedstads-niche-avis Information bekendtgjorde, at svaret på ovenstående spørgsmål var et klart ja.

Efterfølgende var der ingen grænser for journalisternes diskussionslyst:

Vi er slet ikke så forskellige, siger nogen. Vi må skille de to fag, lyder det fra andre. Vi skal i hvert fald være her alle sammen, glattes der ud. ”Man kan aldrig fortælle hele sandheden, hverken som journalist eller kommunikatør”, forsøger Journalistforbundets formand at skære igennem.

Nogen af os er gået over til ”the dark side”

Sagen er nemlig, at nogle journalister stadig arbejder som det, man kan kalde aktivt udøvende og naturligvis fuldstændig uvildige (?) pressefolk for aviser, web, sociale medier, radio eller tv – mens andre med den tilsvarende uddannelse er nogle fæle nogle, der har taget springet til ”the dark side”. Jeg selv tilhører den sidste kategori. I dag tjener jeg ”landbrugslobbyen” og har endda en kontroversiel fortid som omstridt spindoktor for en skandaleramt (og borgerlig!) politiker. Det bliver simpelthen ikke mere suspekt og usympatisk. At min nu tidligere chef og jeg i øvrigt efterfølgende blev frikendt for alle anklager, har ikke forhindret mine nuværende humoristiske kolleger i at udsmykke min arbejdsstation på kontoret med den fornemme hæderstitel ”Mørkets fyrste”.

Noget af et udsagn – for hvordan var det lige med Landbrugspakken?

Men tilbage til den noget renere Lasse Jensen, som i Information belærte offentligheden om, at ”der er en bekymrende tendens til, at journalistik og kommunikation blandes sammen i en stor pærevælling”. Og så kom guldkornene, der udryddede enhver tvivl, skulle nogen have haft en sådan: ”Forskellen er klar: Journalister tjener offentligheden, mens kommunikatører tjener dem, som betaler”.

At min slags får betaling af dem, vi tjener, må jeg hellere bekræfte med det samme. Jeg har dog hørt om journalister, som er i samme magelige situation.

Så er der den anden (selvhøjtidelige og selvoptagede?) påstand i sætningen:

”Journalister tjener offentligheden”.

Javel ja.

Da jeg læste de ord, kom jeg til at tænke på Landbrugspakken.

I ved, den dér aftale, der gjorde, at danske landmænd langt om længe igen var i stand til at give afgrøderne på marken den næring, planterne har brug for. Så danske bønder ikke længere var udsat for milliarddyr konkurrenceforvridning i forhold til deres udenlandske kolleger – og med det resultat, at dansk korn på ny fik et proteinindhold, der gjorde det muligt at eksportere kornet til udlandet. Pakkens vigtigste aspekt var måske i virkeligheden, at kvælstofreguleringen (og -udledningen) fremover skulle baseres på faktuelle målinger fremfor DJØF’eres modelberegninger.

De vinkler interesserede desværre stort set ingen andre end landbrugsmedierne.

Berlingskes propaganda klarede ikke virkeligheds-tjekket

Berlingske kan ikke ligefrem beskyldes for at negligere Landbrugspakken. Men da de altdominerende hovedkilder til avisens artikler kom fra den yderste venstrefløjs forudsigelige miljølobby, resulterede det i en ubalanceret og politisk ensidig kampagne – der godt nok endte med at indbringe en Cavlingpris, fordi en miljø- og fødevareminister blev væltet. Men hun blev – ved vi for længst – væltet på et forkert grundlag. Eva Kjer Hansen blev således beskyldt for at misinformere om konsekvenserne af Landbrugspakken. Men – viste det sig i foråret 2018 – i det første år, hvor danske landmænd kunne gøde ekstra som følge af Landbrugspakken, faldt udledningen af kvælstof til kystområderne minsandten. Selv korrigeret for nedbør var der tale om et fald, fortalte den nyeste Novana-rapport fra Aarhus Universitet.

Da rapporten blev offentliggjort, kom man uvilkårligt til at tænke på professor Stiig Markager, som i sin tid forsøgte at bilde Folketingets miljø- og fødevareudvalg ind, at Landbrugspakken ville medføre merudledning af kvælstof. På et forkert grundlag fik disse meldinger et politisk flertal – og Berlingske – til at gå i kødet på og efterfølgende vælte ministeren.

Endnu har Eva Kjer Hansen vist ikke fået nogen undskyldning fra hverken oppositionen, professoren eller Berlingske-journalisterne med den fine Cavling-statuette. Sidstnævnte var naturligvis traditionen tro blevet uddelt af – journaliststanden selv…

Det er nok derfor, avisen Effektivt Landbrug end ikke blev nomineret til Cavling-prisen sidste år – trods den lille nicheavis’ chokerende afsløringer i den såkaldte grundvandsag:

Chefredaktør Jacob Lund-Larsen og hans kolleger dokumenterede i adskillige artikler, hvordan EU’s direktiver for vandmiljø i Danmark i årtier er blevet kraftigt overimplementeret – til ubodelig økonomisk skade for landmænd, landbrug og samfund. Disse afsløringer i Effektivt Landbrug er i modsætning til Berlingskes ensidige information vel at mærke ikke efterfølgende blevet underkendt af virkeligheden.

Jo, der er fremskridt: Mange medier er mere nuancerede

Indrømmet, der er fremskridt at spore i den generelle mediedækning af landbrugsstof:

For få år siden blev miljømafiaens påstande per automatik altid taget for gode varer, sådan er det heldigvis ikke længere. Mange store mainstream-medier er blevet bedre til at forstå landbrugets udfordringer og problemer samt uvurderlige betydning for både samfundsøkonomi og sammenhængskraft. Ja, selv planteavlernes positive aftryk på klimaregnskabet nævnes nu af både elektroniske og trykte medier. Inden længe går det nok også op for landets journalister, at landbruget er ved at blive den primære energileverandør til det øvrige samfund.

At landbrugslobbyen ofte må belære pressen, lever vi med: Mange journalister sætter fejlagtigt lighedstegn mellem at gøde planterne og at lede mere kvælstof ud i naturen. De forstår heller ikke forskellen på grænseværdier (det der kan måles) og de adskillige hundrede gange højere sundheds-grænseværdier (det der kan være skadeligt), når det gælder i øvrigt for længst forbudte pesticider i drikkevandet. Det er tydeligvis vi kommunikationsfolk og ikke udøvende journalister, der har det største pres på os for at være faktabaserede…

Det har været en kamp for os på ”the dark side” at sælge de gode historier om det gamle, stolte erhverv – men det lange, seje træk betaler sig.

Der er stadig kampe at kæmpe

Flere af de store, landsdækkende medier nægter imidlertid fortsat at interessere sig for landbrugs-positive historier. Især når det handler om Landbrugspakken, er det op ad bakke.

Det gælder i særdeleshed det ellers offentligt ejede Danmarks Radio. Radio- og tv-mastodonten bruger jævnligt den altid landbrugs-fjendtlige Danmarks Naturfredningsforening som ”ekspert” – uden at landbrugets organisationer kommer til orde. En besynderlig definition af det at ”tjene offentligheden”.

Hov – hvor var den positive opfølgning?

Den helt åbenlyse landbrugsfobi i DR kom bl.a. til udtryk sidste år, da naturfredningsforeningen igen-igen fik lov til at angribe Landbrugspakken på alle DR’s platforme – med henvisning til, at kvælstof-udledningen skulle være steget. Problemet var, at tallene stammede fra tiden INDEN Landbrugspakken. Da 2016-tallene (altså for det første år efter pakkens ikrafttrædelse) så kom tidligere i år og viste en FALDENDE kvælstofudledning, skete der intet – som i ingenting – i DR-regi. Miljø- og Fødevareministeriet havde ellers udsendt en pressemeddelelse om den for offentligheden nok så bemærkelsesværdige konklusion. Og mon ikke ministeriet har DR på sin presseliste?

Jeg både ringede og skrev naturligvis til de DR-journalister, som året før med miljø- og naturaktivisternes ivrige hjælp havde været med til at mistænkeliggøre moderne danske landmænd – længe inden nogen vidste noget om Landbrugspakkens effekt.

”Sidste år bragte I følgende artikel – hvor Danmarks Naturfredningsforening fik lov at angribe Landbrugspakken, fordi kvælstofudledningen til vandmiljøet stiger. Nu viser de nyeste tal, at tallet faktisk FALDT i 2016 – det første år, hvor danske landmænd fik lov at gøde ekstra som følge af Landbrugspakken. Det går jeg selvfølgelig ud fra, at I – i public service/folkeoplysningens tjeneste – slår mindst lige så stort op??? I ringer bare, hvis I vil have kommentarer”, lød ordlyden i min mail – der naturligvis indeholdt relevante links.

Ret skal være ret: En enkelt opfølgende hjemmesideartikel på www.dr.dk blev det til senere samme eftermiddag: ”Trods landbrugspakke: Kvælstofudledning faldt i 2016”, hed det – og så blev Danmarks Naturfredningsforening ved samme lejlighed citeret for, at det da var noget sludder, at kritikken af pakken nu skulle være gjort til skamme…

Forbered jer på en mediestorm mod landbruget til foråret!

I øvrigt kan I godt regne med, at fanden er løs igen i foråret 2019 – når den næste Novana-rapport udkommer. Dér kommer vandmiljø-statistikkerne for 2017. Det var det vådeste år i mands minde, og derfor kan I være sikre på, at kvælstofudledningen til kystvandene selvfølgelig steg ganske betragteligt. Det har såmænd intet som helst med Landbrugspakken at gøre. Men når der kan brygges landbrugs-negative historier på disse fakta, skal de med garanti nok få masser af medvind i de store aviser og på tv.

Kære journalister, kommunikatører, landmænd – også gerne Lasse Jensen fra Information:

Tro mig.

Jeg føler tit, at det er sådan nogle som mig, der tjener offentligheden.

Journalisterne på de toneangivende medier gør det nemlig ikke (af sig selv).

(Teksten har også været bragt i lettere forkortet udgave i avisen Effektivt Landbrug).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen