Ordentlighed efterlyses

Kom ned på jorden til os andre og arbejd med den faglige virkelighed, lyder opfordringen fra et af BL’s bestyrelsesmedlemmer

alfred

Af Alfred Tværsig Olesen, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Tværsiggaard, Nørregade 53, Hornsyld

Ethvert retssamfund bygger på lov og orden. Det danske samfund er fra tidernes morgen derudover bygget på en høj grad af gensidig tillid, åbenhed og ordentlighed.

Hvorfor er det ikke sådan længere? Vi landmænd bliver ikke længere reguleret på faktuel viden og virkelighedens forhold. Vi kan ikke længere altid få oplyst, hvor de tal og beregninger, som vi reguleres efter, kommer fra. Er dette ordentligt?

Derfor protesterer vi landmænd

Kære medborgere: Det er derfor, vi protesterer. Vi landmænd efterlyser ordentlighed i måden, vi reguleres på. Hvorfor kan det ikke foregå fagligt redeligt og åbent?

Landmændenes adgang til gødning reguleres efter en beregnet baseline på 471.000 tons. Virkelighedens baseline er 415.000 tons. Hvorfor regulere efter gamle beregnede tal, når virkeligheden findes?

Ingen målinger ligger til grund for nye kvælstofkort

De vejledende kort for den regionale kvælstofindsats giver nogle landmænd endog meget hårde restriktioner. Hvordan kan man lave vejledende kort for den regionale kvælstofindsats med meget hårde restriktioner – uden at der foreligger målinger til grund herfor? Og uden at man kan redegøre for de beregnede tal.

I 2003 fejloversatte kontorchef i Miljøstyrelsen Peter Kaarup EU’s vejledning til klassificering af vandløb forkert. I stedet for at 10 % skulle klassificeres som naturlige, betød oversættelsen, at 90 % skulle være naturlige – hvor længe skal vi arbejde med en sådan fejloversættelse? Den betyder, at store områder oversvømmes med meget store konsekvenser.

Hvorfor ignorerer man vandrådenes indstillinger?

Det er lige offentliggjort, at der kun tages 1000 km vandløb ud af de foreslåede vandplaner. Hvorfor fraviges de indstillinger, som lokale vandråd er kommet med? Den danske vandløbslovgivning passer også på vandløbene. EU’s regler skal kun gælde de højtsatte vandløb – igen her overimplementerer Danmark – hvorfor?

Seks såkaldte LOOP-målestationer, der bidrager med stor vægt i indberetninger til EU om det danske vand, bygger på fagligt uredeligt grundlag. Det har samme Peter Kaarup selv erkendt. Hvor længe skal de indgå i de danske indberetninger og dermed have så stor betydning? Man fortsætter nu på 29. år, som om det var i orden. Er det ordentlighed?

Arbejd med naturen, ikke imod den!

Hvor længe skal virkeligheden kompliceres af uholdbare teorier?

Naturens kredsløb er ikke så kompliceret, som teoretikere og embedsmænd vil gøre det til – når bare man har forstået det og arbejder med naturen og ikke imod den, som teoretikerne gør.

Kom ned på jorden til os andre og arbejd med den faglige virkelighed. Det er på den faglige virkelighed, enhver regulering skal baseres. Vi skal tilbage til ordentlighed.

(Indlægget har også været bragt i diverse medier).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.