Ny vandløbslov: Afvanding skal sikres – men fakta skal på plads

For at finde den bedst mulige løsning for både landbruget, byer og miljøet, skal vi nu have mulighed for at dykke yderligere ned i anbefalingerne, skabe klarhed og finde den bedste løsning, skriver Erling Bonnesen (V)

bonnesen

Af Erling Bonnesen (V), miljø- og fødevareordfører

Der er behov for en opdatering af reglerne omkring reguleringen af vandløb.

Den nuværende lovgivning er ikke blevet opdateret i mange år, og virkeligheden har ændret sig. Vi ser stigende mængder nedbør og dermed også et øget grundvandsspejl. Det er vi i Venstre meget opmærksomme på, kan skabe store problemer på markerne. Samtidig har en sommer, som den vi så i år, nogle helt andre – og modsatrettede – problemer. Det kalder på handling, og vi er i gang med det forberedende arbejde, men det tager tid.

Grundighed er nødvendigt i denne sag.

Ret komplekst arbejde

En ekspertgruppe er kommet med deres anbefalinger til en ændring af forvaltningen af vandløb, og vi er ved at se på disse. Det er dog ret komplekst, bl.a. fordi der er flere hensyn, der skal varetages og spille sammen i den endelige tilrettelæggelse af lovgivningen og udmøntningen i praksis, der skal varetage hensynene  for afvanding fra land, by, veje m.v.,  og miljø samt nogle af de nye udfordringer, f.eks. med mere vand som følge af klimaudfordringerne.

Der skal også ses på, hvilke typer af regulativer, forskellige virkemidler og indsatser, der skal kunne tages i anvendelse, og som kan være forskellige i de enkelte vandløb afhængig af behov.

Flere af disse elementer er ved at blive undersøgt til bunds. Det vil ikke være forsvarligt at ændre lovgivningen, før vi har fakta fuldstændig på plads. Der skal med andre ord mere viden på bordet. Området er ganske enkelt for vigtigt til snuptagsløsninger.

For at finde den bedst mulige løsning for både landbruget, byer og miljøet, skal vi nu have mulighed for at dykke yderligere ned i anbefalingerne, skabe klarhed og finde den bedste løsning.

Hensyn til afvanding

Mine ønsker for den nye regulering er bl.a., at der skal tages hensyn til effektiv afvanding af markerne, fortsat beskyttelse af miljøet og at sikre byer og land mod oversvømmelser så godt som muligt fremover.

Der forestår nu et forberedende arbejde på området, omfattende bl.a. alle de forskellige faglige udredninger der skal udarbejdes, klarlæggelse af mulige virkemidler og indsatser m.v., herunder hvordan det kan sammentænkes og spille sammen til en helhed på området, som grundlag for drøftelser af aftaler, med efterfølgende lovgivning og implementering i praksis.

Det forberedende arbejde er sat i gang i Miljø- og Fødevareministeriet. Det er et ret omfattende arbejde, og det er planlagt at vare frem til efteråret 2019, hvor der planlægges efter, at der kan tages fat på drøftelserne om de fremtidige aftaler på området.

(Indlægget har også været bragt i diverse medier. Skribenten har ligeledes ønsket teksten offentliggjort på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).    

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.