BL om ny gødskningslov: Naturen kan stadig ikke sættes på formel

Der er dog et par positive aspekter ved ny lov, understreger Bæredygtigt Landbrugs jurister

lup1000

Bæredygtigt Landbrug har netop afgivet høringssvar til den nye gødskningslov.

I lovforslaget udvides bemyndigelserne til ministeren. Der kræves flere data fra landbruget. Og det forsøges sågar i strid med de gældende regler at udvide adgangsbestemmelser – dette kræver således en ændring af retssikkerhedsloven.

Vigtigt med forsætlighed eller uagtsomhed

Der er dog få lyspunkter:

”Vi læser med stor glæde, at ministeriet nu også selv citerer den skelsættende EU-dom C-396/12 derhen, at ansvarsgrundlaget for KO-overtrædelser er en culpanorm – dvs. at man skal have handlet forsætligt eller uagtsomt, før man kan blive trukket i krydsoverensstemmelse”, forklarer BL’s chefjurist Nikolaj Schulz.

”Alligevel lægges der op til, at manglende efterafgrøder fremover skal sanktioneres med bøde uden mulighed for dispensation pga. vejret. Så ministeriets folk skulle nok prøve at læse EU-dommen én gang til”, tilføjer chefjuristen.

Frister harmonerer ikke med virkeligheden

Ifølge BL-jurist Maiken Bak Jensen tyder det på, at det ligeledes er gået op for ministeriet, at faste frister for etablering af efterafgrøder ikke helt passer med virkeligheden.

”Det må dog siges, at der tydeligvis stadig er lang vej, før ministeriet indser, at naturen ikke kan sættes på formel. Hvis bemyndigelsen udnyttes, og de fleksible frister indføres, bliver efterafgrøderne, som vi forstår udkastet, mindre værd i kvælstofregnskabet, jo senere de er etableret efter fristen”, fortæller Maiken Bak Jensen.

Bøder bør gives den modsatte vej

”Det er samtidig besynderligt, at landmanden nu skal have en bøde, hvis han ikke medvirker ved kontrollen. Problemet er typisk, at landmanden netop ikke får muligheden for at medvirke. Vi har derfor foreslået, at kontrollanterne i stedet får en bøde, hvis de går i gang med kontrollen, uden at landmanden får mulighed for at medvirke. Jeg er spændt på at se, hvilke konsekvenser, det skal have i de tilfælde, hvor Landbrugsstyrelsen ikke overholder deres egne regler”, lyder det fra BL-jurist Maiken Bak Jensen.

Du kan læse hele Bæredygtigt Landbrugs høringssvar via linket HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen