Stop kvælstof-forskrækkelsen

En målrettet regulering må betyde, at der måles ude i virkeligheden – i stedet for, at man blot beregner sig frem til, hvad man tror, der udledes forskellige steder fra

fuglede-i-mark

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken

Ligesom Folketinget nu har taget hul på et nyt folketingsår, har vi landmænd her i efteråret taget hul på et nyt landmandsår, idet vi er i gang med at så og pleje næste års afgrøder.

Behov for flere målinger

Fra traktoren kan vi så lytte til både statsministerens åbningstale og åbningsdebatten. I talen var der ikke meget landbrug. Der er til gengæld lidt i det medfølgende lovkatalog.

Specielt Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og næringsstofreducerende tiltag vil få Bæredygtigt Landbrugs opmærksomhed. Det er her, dele af Landbrugspakken skal udmøntes. Det gælder den såkaldt målrettede regulering. En målrettet regulering må betyde, at der måles ude i virkeligheden – i stedet for, at man blot beregner sig frem til, hvad man tror, der udledes forskellige steder fra.

At der i lovkataloget direkte står, at lovforslaget har til formål at fortsætte indsatsen med at målrette kvælstofreguleringen, så den i højere grad tager højde for de lokale behov, må understøtte behovet for flere målinger.

Loven har således fokus på kvælstofreguleringen. Forhåbentlig har politikerne lært af de internationale forskere, som sidste år advarede om den ensidige danske fokusering på kvælstof. Kvælstof er ikke den store miljømæssige synder, som det er udråbt til i Danmark. De kvælstof-følsomme områder er kun følsomme, fordi de er overforsynede med fosfor – oftest udledt fra kloaksystemer gennem ineffektive renseanlæg. Også derfor er målinger så vigtige.

Gode næringsstoffer i kornet, tak!

Kvælstof er byggestenen til bl.a. protein, der er grundlag for liv såvel hos planterne som for vi mennesker. Kvælstofgødning må ikke igen begrænses, så kornet ikke indeholder de gode næringsstoffer, som tilfældet var før Landbrugspakken, hvor vi havde svært ved at sælge kornet og bage af det på grund af for dårlig kvalitet.

Sunde planter, der får tilført den fagligt korrekte mængde kvælstof, vil spise op, så miljøet vinder. Bæredygtigt Landbrug ønsker, at også Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og næringsstofreducerende tiltag må bygge på faglighed.

(Indlægget har været bragt i flere medier).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen