Rapport fastslår: Landbruget var ikke årsag til fiskedød i Filsø

Siden 80 ton fisk døde af iltsvind i Filsø i august, har landbruget været beskyldt for at være årsagen. Nu har Københavns Universitet sammenstillet alle de tilgængelige data og konkluderet, at landbruget er uden skyld i sagen

filsoe2

Da Jyllands næststørste sø, Filsø, denne sommer blev ramt af en større fiskedød, blev historien straks grebet af Maria Reumert Gjerding og Danmarks Naturfredningsforening. Med præsidenten i spidsen var foreningen overbevist om, at det måtte være landbrugets skyld. 

Også politikere hoppede med på den vogn. Det kan du læse om HER.

Nu er lektor ph.d. Theis Kragh på Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet, nået frem til sin endelige konklusion på, hvad der skete. Det skriver Aage V. Jensen Naturfond i en pressemeddelelse, der kan læses HER.

”Iltsvindet i Filsø er opstået som et samspil af klimatiske faktorer med meget varmt og tørt vejr over en rekordlang periode og stor ophobning af organisk stof i et meget stort og kraftigt drænet opland med grøfter, kanaler og drænrør. Det ophobede organiske stof udtømmes pludseligt i søen efter et skybrud og giver anledning til kraftigt iltsvind i det varme vand pga. forhøjet iltforbrug til nedbrydning af det tilførte organiske stof samt marginal ilttilførsel fra luften i det stille vejr og fra fotosyntese pga. udslukning af lyset af det brunfarvede organiske stof”, lyder det i rapporten.

Faktatjek: Påstande var usande

Lektor Theis Kragh udtalte allerede fra begyndelsen, at der ikke var noget som helst ved sagen, som ledte ham mod den konklusion, at landbruget skulle have med iltsvindet at gøre.

Bæredygtigt Landbrug har hele vejen igennem fastholdt, at landbrugets udledninger intet har med iltsvind at gøre, heller ikke i Filsø.

Da Maria Reumert Gjerding blev prøvet i et faktatjek i Mandag Morgen, for sine udtalelser om landbrugets skyld i fiskedøden, blev det også afsløret, at hendes påstande var usande. Læs mere om dette HER.

Hvor kom det fra?

Ifølge rapporten udvikler iltsvindet sig hurtigt og kraftigt som en naturlig konsekvens af bakteriernes aktivitet og begrænset fotosyntese. Det dokumenteres samtidig, at fiskedød kan opstå på andre måder end normalt kendt – det vi typisk ser med giftige alger eller bundvendinger.

”Det organiske stof kan stamme fra flere mulige arealtyper i oplandet (f.eks. græsmarker, kornmarker, hede og skov). Det vurderes, at det organiske materiale har stået i grøfter, kanaler, drænrør og i vandmættede jorder under høje temperaturer og iltfattige forhold i det varme vejr. Det organiske materiale er blevet opkoncentreret igennem længere tid, da der ikke har været regnbyger, som har kunnet skylle materialet ud. Den tørre periode ses i vores målinger af lav vandføring og lav vandhøjde i indløbet til Filsø over sommeren forud for det pludselige kraftige regnskyl”, lyder det.

Organisk stof er eksempelvis blade, ekskrementer fra fugle og lignende fra naturens eget kredsløb. Det er dette, der er blevet nedbrudt i Filsø, og som har skabt iltsvindet.

Du kan læse lektor og forsker Theis Kraghs konklusion HER.

Af Anders Lei, journalist@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.