Naturplejer i bureaukratiets vold

”En sådan sagsbehandlingstid og ufaglig argumentation er en måde at ødelægge naturplejen på”, lyder det fra nordjyde, som føler sig uretfærdigt behandlet

k_er_i_vand

Ulf Nielsen, Fjerritslev, er professionel naturplejer med ca. 100 angus-kvæg og 200 robuste småheste, der afgræsser og dermed plejer ca. 400 ha naturarealer i Hanherrederne i Nordjylland.

Det er sket uden anmærkninger fra dyrlæge eller tilsyn – og dyrene stortrives. På BL’s hjemmeside (29. juni 2018) har Ulf Nielsen fortalt om, hvordan han alligevel i februar 2018 blev anmeldt af Hestens Værn i Hørsholm pga. manglende læskure, og fordi adgangen til drikkevand fandtes i naturlige vandhuller og vandløb.

Ulf Nielsen havde søgt dispensation fra kravet om læskure, og hestene havde et naturligt læ og tørt leje. Når kontrollanter gennem årene har påtalt de manglende læskure, fik de udleveret kopier af korrespondancen med Justitsministeriet/Fødevareministeriet om dette. Ved opfølgende kontrol og besigtigelse af dyrenes læforhold blev forholdene uden læskur og med adgang til naturlige drikkevandshuller godkendt. Ulf Nielsen har altid fået en anmærkningsfri kontrolrapport for begge dyrearter under åben himmel. Derfor har han hele vejen igennem handlet i god tro.

Er det et retssamfund værdigt?

Det gik godt – indtil den pågældende anmeldelse og efterfølgende retssag, hvor Ulf Nielsen blev idømt en bøde på 20.000 kr.

Han skrev efterfølgende til ministeren, hvor han spurgte, om det var et retssamfund værdigt, at:

1. Fødevarestyrelsen bruger over ni år på at ekspedere en ansøgning, som ikke er færdigbehandlet endnu – uden at de har kontaktet den involverede borger i perioden.

2. Anklagemyndighederne nægter at udsætte en retssag, indtil Fødevarestyrelsen har færdigbehandlet den for sagens udfald afgørende dispensationsansøgning.

Fødevareministeren svarede via Fødevarestyrelsen. Han takkede for henvendelsen, undskyldte den lange sagsbehandlingstid og skrev, at nu ville der ske noget.

Det gjorde der også. Men en afgørelse blev ikke truffet.

Heste i god foderstand – og intet at kritisere

Ulf Nielsen blev kontaktet af kredsdyrlægen torsdag den 13. september, der meddelte ham, at hun sammen med en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen i Glostrup ville besøge bedriften mandag den 17. september kl. 10.00.

De ankom kl. 09.30 og spurgte straks Ulf Nielsens hustru, om hun ville finde passene på hestene, idet Ulf Nielsen ikke var nået ind på det tidspunkt. Hustruen afviste, det var ikke noget, hun kendte til. Ulf Nielsen ankom et kvarter efter og fandt straks passene.

De besøgende anmodede herefter om at se de tre største flokke af heste. Først gik turen til Ulvedybets randarealer, hvor der gik 42 voksne heste og 22 føl. Her medvirkede Ulf Nielsens dyrlæge, men ham havde de besøgende ingen spørgsmål til. Ulf Nielsen fremviste derefter to andre flokke. Alle tre flokke blev gennemfotograferet. Alle hestene var i god foderstand, der var ikke én eneste at kritisere. Hvilket også viser, at det naturlige drikkevand fungerer for dyrene.

Inden kredsdyrlægen og kontrollanten fra Fødevarestyrelsen tog afsted, påpegede Ulf Nielsen over for dem, hvor frustrerende det var med diffuse anklager og den lange sagsbehandlingstid, uden at kende en deadline på svaret. Det fik han heller ikke her.

Et andet regelsæt end det, der fik ham dømt…

I lovgivningen om udegående dyr står, at hold af udegående dyr ikke skal forhåndsgodkendes af myndighederne, men vurderes af dyreholderen, evt. bistået af en ekstern rådgiver. Når dette sammenholdes med en anmærkningsfri KO-kontrolrapport fra 2014, hvor de udegående dyr, heste og angus, gik i én flok, fremførte Ulf Nielsen, at det ikke var rimeligt, at kredsdyrlægen så kom med et andet regelsæt, som hun fik ham dømt efter.

Det var kredsdyrlægen ikke enig i, og hun mente, at det var politiets opgave at vurdere, hvordan Ulf Nielsen er stillet efter den første december, hvor lovgivningen kræver læskure, også selvom hans dispensationsansøgning ikke er færdigbehandlet inden.

Sælger nu godt 100 stykker kvæg

Ulf Nielsen er ved at sælge hele angusbesætningen på godt 100 dyr. Så kan han have alle hestene hjemme ved gården, hvor de også kan gå ind.

”Så må jeg da kunne være i fred”, siger han.

I samme åndedrag undrer han sig over, hvordan han fremover skal anbefale naturpleje som driftsgren – og hvad mon der vil ske med al den natur, han plejer at pleje?

”En sådan sagsbehandlingstid og ufaglig argumentation er en måde at ødelægge naturplejen på”, siger den erfarne naturplejer, der nu endelig er i dialog med myndighederne om fortsættelsen på den uendelige historie.

Fortsættelse følger.

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk

(Ulf Nielsen er medlem af Bæredygtigt Landbrug og har tidligere skrevet om sagen her på BL’s hjemmeside. Dét indlæg kan du læse via linket HER).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.