Alle taler om klimaet: Lemminge-effekten er stærkere end drivhus-effekten

Hvorfor foreslår "eksperterne" ikke at plukke de lavthængende frugter: Klimaafgift på økologi og urørt skov?

Poul Vejby-Sørensen

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro., faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Der skrives en del om klima i disse tider. Og politikere i alle farver konkurrerer om at komme længst frem på klima-vognen.

Det meste bygger på rygter, holdninger og politiske synspunkter uden saglig basis. Selv den seriøse faglitteratur f.eks. NATURE, som Berlingske refererede for nylig, går helt urealistisk til værks.

Her anbefalede eksperter en reduktion af vores kødforbrug på hele 93% i forhold til det nuværende forbrug. Det skulle gælde alt kød fra okse, lam og svin. Desuden anbefaledes en 45% reduktion af fjerkrækød. Alt sammen i et forsøg på at holde temperaturen inden for klimagrænserne (1,5 grad).

Men det giver ikke meget mening at gå så drastisk til værks, medmindre man accepterer at slå patienten ihjel for at bekæmpe sygdommen. Mennesket er som bekendt kombineret plante- og kødspisende. Har eksperterne mon tænkt på den realitet, når de anbefaler kødforbruget begrænset med over 90% og indtagelsen af sojaprotein mangedoblet til over 1.800%?

Tror man virkelig, at mennesket uden videre kan omlægge sit naturlige fødevalg?

Vil eksperterne så også anbefale, at vilde rovdyr som f.eks. løver og tigre skal ”omskoles” til vegetarer  – og at de importerede ulve i den danske natur skal nøjes med veganermad…?

Star Wars

Jyllands-Posten står ikke tilbage for Berlingske i klima-farcen: Her fantaseres om ”geo-engineering” på den store klinge. Hvem tror eksperterne, de er?

Oven på 30 års – i øvrigt udokumenteret – miskreditering af nitrat, anslår ”eksperterne” helt nye toner, nemlig gødskning af havområderne med nitrat – og endvidere fosfor – for at fremme algevæksten og derved binde CO2. (Inden længe anklages landbruget nok for at udlede for lidt nitrat).

Videre foreslås opsendelse af spejle i atmosfæren til at reflektere sollys, opsendelse af svovlpartikler og aerosoler med samme formål og opsamling og nedpumpning af CO2 i undergrunden osv.

Storm-P har ikke levet forgæves!

Men det mest realistiske initiativ, nemlig CO2-binding i landbrugets produktionsjord, omtales ikke.

Ubesvarede spørgsmål

Hvis det er metan, der er et særligt problem (CH4 angives at være ca. 25 gange så slem som CO2), hvorfor skal svinekødforbruget så reduceres lige så meget som drøvtyggerne (okse og lam)?

Hvorfor indregnes CO2-optaget i planteproduktionen ikke, når hele udledningen medregnes? I det mindste skal den andel, der bindes i jordbunden, vel medregnes?

Har eksperterne fortrængt den kendsgerning, at alt kulstof (CO2 og CH4), der udledes fra husdyr, i forvejen er optaget fra atmosfæren? (Dyrene spiser jo ikke fossilt brændsel!).

Hvorfor er drøvtyggere et problem i dag, hvis de ikke var for tusinder af år siden, hvor antallet (vilde okser m.v.) var større end i dag?

Tror eksperterne, at mennesket, der er kombineret plante- og kødspisende, kan ændre sin natur via inhumane indgreb?

Hvorfor foreslår eksperterne ikke at plukke disse ”lavthængende frugter”: Klimaafgift på økologi og urørt skov? Begge tiltag er klimabelastende i forhold til konventionel drift!

Noget at tænke over

Af den følgende grafik til selvstudium ses, at vi ikke er i maksimumpositioner på de registrerede/estimerede data. 

Tre grafer, der ligner hinanden – ingen af dem handler om husdyr: 

 

To grafer om temperaturudvikling gennem de seneste 2000 år hhv. 10.000 år:

 

Udviklingen i temperatur, kuldioxid (CO2) og ilt (O2) gennem de seneste 3,9 mia. år:

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.