Vågn op, politikere – hvorfor må EU ikke blive hørt?

Hverken de danske domstole eller embedsmænd ønsker åbenbart at vide, hvad vandplanerne koster samfundet, staten, borgerne og danske landmandsfamilier

20180301baeredygtigt-personale029

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken

Vandplanerne, der har ødelæggende konsekvenser for landbruget, implementeres nu i blinde. Myndighederne har således ikke lavet konsekvensberegninger for planernes indvirken på hverken landbrug, fødevareproduktion eller samfund.

Et samlet landbrug har prøvet at få domstolene til at sende den danske implementering til EU-Domstolen.

Alt fortsætter trods mange advarsler

Men hverken de danske domstole eller embedsmænd ønsker åbenbart at vide, hvad planerne koster samfundet, staten, borgerne og danske landmandsfamilier, inden planerne gennemføres. Så nu fortsætter embedsmændene implementeringen trods advarsler fra både danske og internationale forskere – og et samlet landbrug.

Landbrugspressen har beskrevet de voldsomme følger med braklægning og forsumpning af op imod en tredjedel af det danske landbrugsareal. Det er simpelthen ikke rimeligt, at Miljø- og Fødevareministeriet handler i blinde og mod bedre vidende. Hvis man ikke ønsker et dansk landbrug, kan man da sige det direkte – i stedet for som nu at arbejde med lyssky metoder. Er det et forsøg på at slippe uden om erstatningen?

Ingen har overblikket

Det er kommunerne, der skal føre vandplanerne ud i livet. Landsretten siger i sin kendelse, at der skal ske en konkret økonomisk vurdering, hver gang en indsats skal gennemføres. Det betyder, at inden kommunerne iværksætter en konkret indsats i et vandløb, f.eks. med begrænsning af nitrat eller braklægning af måske op til 1/3 af landbrugsjorden, skal de bl.a. foretage en økonomisk konsekvensvurdering. Falder den negativt ud – ja, så må udpegningen eller indsatsen ændres eller helt bortfalde.

På den måde forsumpes helhedsbilledet, og ingen har overblik. Det kaldes en salami-metode. Er det mon det, embedsmændene ønsker – at det hele kompliceres, og alle mister overblikket – fordi man ikke selv vil udføre de pligtige økonomiske og samlede konsekvensvurderinger?

Små miljøgevinster og store økonomiske tab

Hvis de økonomiske konsekvenser var stillet samlet op, ville ingen fornuftige politikere stemme for, fordi alle hurtigt ville indse, at miljøgevinsterne er små, og de økonomiske tab er gigantiske – tabet skal dækkes over skattebilletten.

Landbruget vil selvfølgelig gerne være en del af fornuftige vandplaner til glæde for natur og miljø, men det her monster er der ingen, der ønsker.

(Indlægget har også været bragt i flere medier).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen