Radikale helt uden jordforbindelse

Morten Østergaards forslag om at udtage så megen landbrugsjord er en katastrofe for klimaet, miljøet, økonomien og samfundet

flagigen

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken

Den radikale Morten Østergaard varmer op til valgkamp med et verdensfjernt og direkte samfundsskadeligt forslag om at udtage landbrugsjord og udvande driften på resten af den danske muld for klimaets skyld.

Morten Østergaard vil med sit forslag skade Danmarks CO2-regnskab og forringe klimaindsatsen i ganske betydelig grad, han vil skade Danmarks økonomi ubodeligt, og samtidig vil han ødelægge dansk landbrug. Hvad tænker det engang så stolte husmandsparti dog på?

Intensivt dyrket landbrugsjord er bedst til at optage CO2

Det er jo den intensive dyrkning af jorden, der kan bidrage bedst til at nå klimamålene. Intensivt dyrket landbrugsjord dvs. arealer med stor bladmasse, kontinuerligt plantedække og dybe rødder er bedst til at optage CO2.

En almindelig hvedemark optager 15 tons CO2 pr. år, så et konservativt bud på landbrugets CO2-optag er 30 millioner tons – og det kan forbedres ved hjælp af principperne i intensiveret bæredygtig landbrugsproduktion, der handler om effektive dyrkningssystemer, om at undgå bar jord, om at variere sædskiftet, bruge efterafgrøder, tilbageføre halm, husdyrgødning og kompost og undgå hård jordbearbejdning. Principperne er blevet fremhævet af forskere fra flere europæiske universiteter. Øget produktion pr. ha nævnes også af miljøtænketanken Concito som et stort klimagode.

Lad os da undgå at inddrage mere natur

Det gælder om at dyrke den landbrugsjord, vi allerede har – så den producerer optimalt og dermed optager så meget CO2 som muligt. På den måde undgår vi også at inddrage mere natur, som man vil gøre med mere ekstensive dyrkningsformer. Morten Østergaard er med sit forslag helt uden forbindelse til den nyeste viden og til virkeligheden. Morten Østergaards forslag er en katastrofe for klimaet, miljøet, økonomien og samfundet.

(Indlægget har også været bragt i diverse medier).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen