10 udsagn om landbruget

Falske nyheder er en stor udfordring, når det gælder landbruget, og sandheden er ilde hørt, mener Vagn Lundsteen

byg

Af Vagn Lundsteen, direktør i Agropro, Tempelvej 32, 4390 Vipperød

Falske nyheder huserer på internettet.

Jo oftere et udsagn bliver sagt, jo mere bliver det opfattet som rigtigt. Når et udsagn bliver udtalt tusinde gange mere, end det bliver imødegået, bliver det sandheden for mange mennesker. I eksemplet landbruget er det vores store udfordring. Men hvad er sandheden?

– Iltsvind skyldes ikke nitrat fra landbruget, men derimod mange generationers spildevand.

– Ikke et eneste sted er vandmiljøet blevet bedre af, at landbruget har halveret nitratudvaskningen.

– Hvert år udledes millioner tons urenset spildevand til det danske vandmiljø, helt lovligt.

– Miljøfremmede stoffer, som østrogener, medicin, mikroplast med mere, udledes hvert år til vores vandmiljø, til stor skade for de organismer, der lever i vandet.

– Danmark har noget af verdens reneste grundvand, på trods af et stort landbrugsareal.

– Ingen steder er der sammenhæng mellem regelret anvendelse af godkendte pesticider og pesticider i grundvandet.

– Pesticider i grundvandet skyldes udvaskning fra punktkilder (lossepladser, AZ jernbaner, vaskepladser uden opsamling af vaskevand, samt nedgravning af emballager og rester).

– Der findes naturlige stoffer i vores grundvand, for eksempel arsen, som er både giftige og kræftfremkaldende. Hvorfor fokuseres der ikke på disse? Arsen er tusinde gange mere giftig end pesticider.

– Vi udsættes hver dag for en lang række kemiske stoffer. Kemi fra mad og vand udgør en uendelig lille del af den samlede mængde, også selv om de er på grænseværdien, hvilket de sjældent er.

– Landbrugsfamilierne kan løse hele den danske klimaudfordring ved at binde klimagasserne i jorden.

Ovenstående ti udsagn er veldokumenterede, men de høres sjældent i debatten.

Medierne elsker at bringe skræmmehistorier. Sandheden er ilde hørt. Den sælger ikke.

(Indlægget har også været bragt i bl.a. Effektivt Landbrug. Skribenten har sagt god for, at teksten ligeledes bringes på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside). 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.